6 oktober 2015

Defensie dicht AOW-gat

Defensie gaat het AOW-gat voor medewerkers met een wachtgelduitkering dichten. Het departement is met de vakbonden tot een akkoord gekomen. Bij Defensie krijgt men automatisch leeftijdsontslag waarna men tot 65 jaar wachtgeld krijgt. Door het verhogen van de AOW-leeftijd krijgen medewerkers nu te maken met een AOW-gat, omdat men van 65 tot de AOW-leeftijd geen wachtgeld meer krijgt. Bij een proefproces oordeelde de rechter dat dit niet acceptabel is waardoor Defensie nu alle medewerkers een vergoeding moet geven.

65 is willekeurige leeftijd geworden

"65 is een willekeurige leeftijd geworden nu de wet gewijzigd is en de AOW-gerechtigde leeftijd jaarlijks met enkele maanden omhoog gaat tot 67 jaar in 2021”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. “Het is niet meer dan terecht dat Defensie dit aanpast. Je kan als overheid niet enerzijds zeggen dat de AOW-leeftijd omhoog gaat en vervolgens je niet houden aan je eigen spelregels als dat niet goed uitkomt bij bepaalde, in dit geval financiële, regelingen.”

College van de Rechten van de Mens

Het College van de Rechten van de Mens oordeelde in een soortgelijke zaak hetzelfde. Mensen die hier de dupe van worden door het college ten onrechte benadeeld. De rechtbank in Overijssel oordeelde eerder al leeftijdsbepaling voor andere ambtenaren, zoals Rijksambtenaren, wel is aangepast en voor een andere groep ambtenaren niet. Den Haan: “Ook hier zie je dat er met twee maten wordt gemeten. Het zou zowel de overheid als het bedrijfsleven sieren als zij het AOW-gat in alle cao’s met een wachtgelduitkering zouden aanpassen zodat dit probleem in de toekomst niet meer voorkomt.” 

De aanpassing wordt uitgevoerd door ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioen). Wie in aanmerking komt voor een voorziening ontvangt een brief van het ABP. 

Update 15 december 2015

Kamerbrief over AOW-gat