2 april 2015

Deelnemers ANBO-Pensioenontbijt: ‘Flexibiliseer AOW’

‘Als de staatssecretaris van Sociale Zaken keuzevrijheid zo belangrijk vindt, dan dient zij de AOW ook te flexibiliseren.’ Dat is een van de opvallende conclusies die massaal werd ondersteund door zo’n dertig personen uit de pensioenwereld tijdens het vanochtend door ANBO in Den Haag georganiseerde Pensioenontbijt. Daar debatteerden Tweede Kamerleden, werkgevers en werknemers, jong en oud, wetenschap, vakpers, pensioenfondsbestuurders en –verzekeraars op informele wijze over ‘de zin en onzin van keuzevrijheid en maatwerk in pensioenen’.

Nieuwe pensioenstelsel

Flexibele AOW is door staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken onlangs nog naar de prullenbak verwezen. Zij vindt het duurder dan het huidige AOW-systeem en ingewikkelder voor de uitvoering. De Pensioenontbijt-deelnemers denken daar anders over en gingen na een inleiding door de nieuwe bestuursvoorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool, met elkaar in debat over wel of niet verplicht pensioen opbouwen en keuzevrijheid in het nieuwe pensioenstelsel.

Kosten van keuzevrijheid

Het merendeel van de debatdeelnemers vindt dat de kosten van keuzevrijheid dienen te worden betaald door gebruikers. Sommigen vonden dat bij keuzevrijheid nog teveel het korte termijn denken voorop staat. Unaniem stemde men in met de conclusie dat keuzevrijheid geen speeltje is van jonge, hoog opgeleide en goed betaalde professionals. Unaniem was men het er over eens, dat we zuinig moeten zijn op de fundamenten van ons collectieve pensioenstelsel. Met maatwerk waar het kan en aandacht voor de positie van zowel jong als oud. Alle deelnemers van het ANBO-pensioenontbijt prezen het initiatief en het feit dat zoveel verschillende geledingen uit het pensioenveld op informele wijze met elkaar van gedachten konden wisselen over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Bekijk hieronder de videoreportage over het ANBO-pensioenontbijt: