15 september 2019

Deel uw ervaringen met huishoudelijke hulp met ons

ANBO is er voorstander van dat mensen die vanuit de gemeente huishoudelijke hulp krijgen, weten op hoeveel uur hulp ze recht hebben. Dit biedt duidelijkheid en de klant weet waar hij of zij aan toe is. Helaas doen lang niet alle gemeenten dat. Er zijn gemeenten die in de beschikking 'schoon huis' als resultaat aangeven; zonder verdere specificatie van het aantal uren dat iemand per week aan hulp kan verwachten. Wij vinden dat een lastige definitie. Aanbieders denken immers verschillend over wat een schoon huis is en hoeveel uren er voor nodig zijn.

Uitspraak Centrale Raad bood duidelijkheid

ANBO was dan ook blij met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep eind 2018 in een zaak tegen de gemeente Steenbergen. Gemeenten moesten vanaf toen het aantal uren benoemen dat nodig is om een schoon huis te krijgen. Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO: "Onze ervaringen met 'schoon huis' als resultaat zonder de bijbehorende uren zijn niet goed. Het is onduidelijk en mensen weten niet waar ze recht op hebben. Bovendien wordt hun huis er in de regel niet schoner op."

Minister negeert deze uitspraak

In april 2019 liet minister Hugo de Jonge (VWS) helaas weten, ondanks bezwaren van de Tweede Kamer, dat hij een wetsvoorstel in voorbereiding heeft dat het voor gemeenten mogelijk blijft maken zonder uren te blijven indiceren. ANBO vindt dit onbegrijpelijk en teleurstellend. De minister kiest blijkbaar voor het gemak van de gemeenten in plaats van voor duidelijkheid en rechtszekerheid voor de klant.

De plannen van de minister leiden er toe dat een aantal gemeenten de uitspraak van de rechter al 10 maanden aan hun laars lappen. Zij gaan op oude voet door met het indiceren op 'schoon huis' in plaats van op uren. Terwijl gemeenten - totdat dit wetsvoorstel is aangenomen - verplicht zijn om het aantal uren in de beschikking op te nemen. Gemeenten zijn immers gebonden aan rechterlijke uitspraken en de Tweede Kamer heeft hen daar onlangs ook toe opgeroepen.

Het is de verwachting dat het wetsvoorstel van de minister van VWS eind 2019 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

ANBO hoort graag uw ervaringen!

Heeft u onlangs een beschikking ontvangen waarin het aantal uur huishoudelijke ondersteuning niet vermeld staan en waarin alleen het resultaat: "Schoon huis" is opgenomen. Dan kunt u contact met ANBO Raad & Daad opnemen als u zich niet kunt vinden in dit besluit. Wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van bezwaar. Het telefoonnummer is (0348) 46 66 88 en e-mail: raadendaad@anbo.nl

Ramen schoonmaken
Wonen