24 juni 2015

Debat Tweede Kamer na onderzoek ANBO

Er komt een dertigledendebat in de Tweede Kamer naar aanleiding van uitgebreid koopkrachtonderzoek van ANBO. Uit dat onderzoek blijkt dat gepensioneerden er tijdens de crisis zes keer harder op achteruit zijn gegaan dan werkenden. In de periode 2008-2013 nam de koopkracht van werkenden 1,1 procent af, terwijl gepensioneerden 6 procent minder te besteden hadden. Na de publicatie van het onderzoek door ANBO vroeg 50PLUS kamerlid Henk Krol een debat aan met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher.

Inkomen gepensioneerden en belastingplan

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Ons onderzoeksrapport trok vandaag de nodige aandacht. Heel terecht, want de cijfers over hoe grote groepen senioren zijn getroffen wegen politiek erg zwaar. Vooral nu veel wordt gesproken over een nieuw belastingplan, dat in principe enkel voor werkenden positief lijkt uit te pakken. Tel daar een stapeling bij op van eigen bijdragen in de zorg, het afschaffen van bepaalde regelingen en het niet indexeren van pensioenen en je ziet dat het kabinet zich echt niet enkel op werkenden mag concentreren.”

Debat en schriftelijke vragen

Een dertigledendebat is mogelijk wanneer het verzoek tot een debat niet door een Kamermeerderheid, maar wel door dertig Kamerleden wordt gesteund. Naast 50PLUS stemden SP, PVV, Partij voor de Dieren en Groep Kuzu/Öztürk voor het debat. Vóór het debat in de Kamer zal er eerst een schriftelijke vragenronde plaatsvinden. Den Haan: “We zijn natuurlijk blij dat het rapport aanleiding geeft tot een debat, maar met discussiëren alleen lossen we niets op. De politiek moet echt actief beleid voeren om de koopkracht van bepaalde groepen senioren op een acceptabel niveau te brengen en te houden.”

Naar overzicht
Inkomen