07 februari 2019

Debat ouderenzorg: hoe staat het met de broodnodige vernieuwing?

We zien en horen prachtige vergezichten voor de ouderenzorg, maar hoe staat het daar eigenlijk mee? Dat is de kernvraag die ANBO-bestuurder Liane den Haan heeft meegegeven aan de Tweede Kamer-leden, die vandaag debatteren over de ouderenzorg. Van de aanwezigheid van een specialist ouderengeneeskunde op de Eerste Hulp tot de versterking van de wijkteams; er zijn veel ambities om te zorgen dat mensen én kwalitatief goed oud worden én adequaat geholpen kunnen worden door een beperkt personeelsbestand. Het wordt tijd die ambities te verwezelijken.

Respijtzorg

Eerder deze week kondigde het ministerie van Volksgezondheid wel aan dat oud-staatssecretaris Clémence Ross- Van Dorp de opdracht krijgt om ervoor te zorgen dat respijtzorg beter aansluit op de vraag. Ook gaat zij zich inzetten om het aanbod te verbreden. ANBO zei toen blij te zijn met de voortgang, maar ook op dat dossier is veel meer haast nodig. "Een jaar geleden zijn Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD) samen met ANBO in gesprek gegaan met familie, cliënten, zorgaanbieders en verzekeraars om na te denken over nieuwe vormen van respijtzorg, zoals logeerzorg, waarbij mensen die zelfstandig wonen parttime elders gaan wonen. We kennen de knelpunten, we kennen de behoeften. Nu is het tijd voor actie", zo zei ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Met logeerzorg willen we zelfstandig wonende mensen (structureel) met een zware zorgvraag, de mogelijkheid bieden om (structureel) parttime uit logeren te laten gaan in een prettige en veilige omgeving als een zorgpension of zorghotel. Dit om hen én mantelzorgers even op adem te laten komen. Zorgaanbieders zijn geïnteresseerd in dit idee en op sommige plaatsen wordt deze vorm van respijtzorg ook al aangeboden.

Lees de hele brief aan de commissie Volksgezondheid

ouderenzorg
Gezondheid