07 november 2013

De pensioenvisie van Peter Borgdorff

"Absolute pensioengaranties bestaan niet", zegt Peter Borgdorff, directeur van pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) in het ANBO Magazine van november. De topman, die vroeger zelf bakker was, windt er geen doekjes om. Hij begrijpt de pensioenzorgen van mensen heel goed, want door het niet of slechts gedeeltelijk indexeren van pensioenen "kun je van hetzelfde pensioen minder kopen." Bij PFZW is dat om precies te zijn elf procent minder. "Hierop hebben we weinig reacties gekregen, waarschijnlijk omdat de achteruitgang geleidelijk is gegaan. Het is iets anders als je van de een op de andere dag ineens veel minder geld binnenkrijgt."

Daling pensioenen

De daling van de pensioenen wijt Borgdorff niet aan risicovolle beleggingen zoals veel mensen denken. "Het grootste probleem op dit moment is de lage rente. We hebben een minimumrente nodig om er zeker van te zijn dat we ook in de toekomst de pensioenen kunnen uitbetalen." Naast de lage rentestand speelt de toegenomen levensverwachting de pensioenfondsen ook parten. Op de vraag of PFZW daar dan niet eerder rekening mee had moeten houden, zegt Borgdorff dat dit iets gecompliceerder ligt dan men denkt. "In de jaren negentig hadden de pensioenfondsen enorm veel geld, terwijl de overheid moest bezuinigen. De pensioenfondsen liepen toen het risico dat de overheid aanspraak zou maken op het overschot in de pensioenpot."

Gouden tip

Sinds de enorme daling van de pensioenen gebeurt er veel om dit in de toekomst te voorkomen. Zo wordt er hard gewerkt om een nieuw pensioenstelsel op te richten. "Bij tegenvallers gaan we, anders dan in het huidige stelsel, meteen ingrijpen, zodat we de rekening niet naar de toekomst doorschuiven." Daarnaast vindt Borgdorff dat mensen zelf ook een aantal dingen kunnen doen. De belangrijkste tip: "ga niet scheiden. En nee, dat is geen grap." Waarom dat zo is leest u in ANBO Magazine van deze maand. Dat is deels ook online te lezen, waaronder het interview met Borgdorff.

(Foto: Hester Doove)

         

Naar overzicht
Inkomen