02 juli 2019

De nieuwe donorwet

Volgend jaar, op 1 juli 2020, wordt de nieuwe donorwet van kracht. Dat betekent dat u vanaf dat moment in het donorregister kunt invullen of u wel of niet uw organen of weefsel aan patiënten wilt afstaan. In het deze week verschenen ANBO Magazine staat hierover een artikel. Hieronder leest u daarvan een verkorte versie.

Uitgangspunt: donor, tenzij

Vooropgesteld: heeft u het donorregister al ingevuld, dan blijft uw huidige keuze staan. Het is belangrijk dat uw keuze bekend is; hiermee geeft u duidelijkheid over wat u wilt. Vertel het ook aan uw naasten, zodat zij op de hoogte zijn. Heeft u niets ingevuld, dan is het uitgangspunt: u bent donor, tenzij u expliciet aangeeft geen organen of weefsel af te willen staan na uw dood.

Wat gaat de overheid doen?

Voor 1 juli 2020 krijgt iedereen in Nederland van de over­heid informatie over de nieuwe wet. Daarna kunt u een paar brieven krijgen:

  • Als u nog niets heeft ingevuld in het donorregister krijgt u na 1 juli 2020 een brief met de vraag of u uw keuze wilt invullen.
  • Als u na de eerste brief niets invult in het donorregis­ter krijgt u na zes weken een tweede brief.
  • Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan.

Waarom zijn donoren hard nodig?

Met het doneren van organen en weefsels helpt u men­sen die heel ziek zijn. Deze mensen hebben bijvoorbeeld een nieuwe nier, nieuwe longen of nieuwe huid nodig. Ze wachten hier vaak lang op.

Kijk voor meer informatie op: www.donorregister.nl

Naar overzicht
Gezondheid