06 juli 2012

De helft van ons inkomen voor zorg?

Het ministerie van Volksgezondheid start een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de zorg. Want de zorguitgaven stijgen in Nederland jaar in, jaar uit. En wat slechts weinigen zich realiseren, is dat op dit moment een modaal gezin bijna 25 procent van zijn inkomen uitgeeft aan zorg. Bij ongewijzigd beleid zal dat de komende twintig jaar bijna verdubbelen. De zorg dreigt hiermee onbetaalbaar te worden. Kostenbeheersing in de zorg kan niet zonder ingrijpende gevolgen.  

Landelijke discussie

Onder de titel 'De zorg: hoeveel extra is het ons waard?' start het ministerie een landelijke discussie over dit onderwerp. Met filmpjes en een facebook-pagina kunnen Nederlanders met elkaar praten over hoe zij de toekomst van de zorg zien.

Meer lezen hierover kan in het rapport 'De zorg: hoeveel extra is het ons waard'

ANBO-ledenpanel

ANBO vindt het belangrijk om mee te denken over de toekomst van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. ANBO ondervroeg ruim 1400 leden over hun ideeën hierover. Opvallend is dat zij zich goed bewust zijn van de hoge kosten van de zorg. Ook willen mensen hun steentje bijdragen, maar de ideeën moeten wel realistisch zijn. Als lid van de Sociaal-Economische Raad adviseert ANBO het kabinet over de toekomst van de zorg.

Gezondheid