09 augustus 2019

Dalende rente, handelsoorlog: pensioenkortingen dreigen

Kortingen bij pensioenfondsen komen steeds dichterbij, nu de al ongekend lage rente blijft dalen en tegelijkertijd de beurzen verliezen incasseren. De gemiddelde dekkingsgraad is in de eerste dagen van deze maand gezakt naar 98 procent, meldt adviseur Aon.

Vier grote fondsen (ABP, Zorg en Welzijn, PME en MPT) noteerden in juni al dekkingsgraden rond de 96 procent. Volgens Aon zijn de dekkingsgraden met circa vier procentpunt verder gezakt naar circa 92 procent als gevolg van de lagere rekenrente, terwijl de beurzen ook nog tikken opliepen. Overigens wordt korten gebaseerd op de cijfers van 31 december. De nieuwe cijfers zullen pas half september beschikbaar zijn. Volgende week publiceren de grote fondsen hun cijfers over juli.

Rendementen

De situatie is ook nog lastiger door de adviezen van de commissie Dijsselbloem, die moest bekijken met welke parameters voor rendementen de pensioenfondsen mogen rekenen. De commissie vond, niet geheel ten onrechte, dat de te verwachten rendementen lager moesten worden gesteld.

Maar dat tast de herstelkracht van fondsen aan. Het is een wat technisch, maar wel logisch verhaal. Pensioenfondsen maken een herstelplan als zij onder het vereiste eigen vermogen zitten, meestal circa 125 procent. In tien jaar moeten zij die achterstand goedmaken. Dat doen zij op basis van het verwachte rendement, maar als dat daalt, kunnen zij vanaf de zogeheten 'kritische dekkingsgraad' de achterstand niet meer inlopen. Die kritische dekkingsgraad is door de veranderde parameters verhoogd van 88 naar 95 procent. Ergo: er moet eerder worden gekort.

Noodstop

De vraag is echter of dat nog redelijk is. "We gaan naar een nieuw pensioenstelsel", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. "Daarin hoeven geen buffers te worden opgebouwd, maar moet er worden gestuurd op een dekkingsgraad van 100 procent in plaats van 125 procent. En er zit een soort 'noodstop' in bij 90 procent en daar zijn we nog niet. We steunen de vakcentrales, die vinden dat dit eerst moet worden uitgewerkt voordat er aan korten wordt gedacht."

Een tweede punt is natuurlijk de rekenrente. De Nederlandse staat – en zij niet alleen- krijgt op alle leningen tot en met een looptijd van 30 jaar geld toe! "Dit is nooit eerder vertoond. We weten niet in welke financiële omgeving we leven. Als je hiermee moet rekenen moet je afvragen of ons kapitaalgedekte stelsel, waar ze zo ontzettend aan te danken hebben, nog wel houdbaar is. Dat heeft de minister ook beaamd. Dus we moeten eens goed gaan denken waar we eigenlijk mee bezig zijn. En dan pas ingrijpen."

Niet uit te leggen

ANBO zal dit ook inbrengen bij de uitwerking van het pensioenakkoord. "De huidige regels zijn zonder meer onhoudbaar. Maar de nieuwe moeten logisch en realistisch worden vastgesteld. Daar is nog veel werk voor nodig. Het erge is: gepensioneerden hebben de hele crisis ingeleverd en dat is doorgegaan tijdens de economische bloei. Om vervolgens geld in te mogen leveren. Dat is niet uit te leggen."

Naar overzicht
Inkomen