25 april 2019

Creatief investeren in zorg thuis

Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt in zijn nieuwe rapport voor een toenemend tekort aan deskundig personeel voor de thuiszorg aan ouderen. Het rapport ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’ pleit voor meer geld en creatieve oplossingsrichtingen.

Domotica en robotica

“Dit is niet nieuw. Al jaren zien we dat de personeelstekorten oplopen, en niet alleen in de zorgsector. Het is dan ook de vraag of we het personeelsprobleem inderdaad nog kunnen oplossen”, aldus Liane den Haan. “We zullen inderdaad op een andere manier naar oplossingen moeten zoeken. ANBO is warm voorstander voor een betere inzet van nieuwe technologieën. Het zou goed zijn om de invoering hiervan te versnellen en domotica en robotica veel meer gemeengoed te laten zijn”.

Ontwikkelingen in Scandinavië

Gelukkig hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden: Scandinavië ervaart gelijksoortige problemen door de vergrijzing. Interessant is te zien hoe deze zaken daar worden aangepakt. Zo worden er woongemeenschappen gecreëerd waar mensen zo lang mogelijk voor elkaar zorgen. In combinatie met mogelijkheden voor korte opnames voor ouderen die meer zorg nodig hebben is dit een goede oplossing. Ook wordt er gewerkt met mobiele eerstehulpteams om te voorkomen dat mensen te snel naar de spoedeisende zorg gaan of ongewild toch in een verpleeghuis moeten worden opgenomen (Financieel Dagblad: 25 april). En om verder bij te dragen aan de zelfredzaamheid van ouderen, worden er bijvoorbeeld kookworkshops gegeven zodat ouderen langer en op een veilige manier voor zichzelf kunnen koken.

Uiteraard is niet iedereen in staat om alles zelf te doen en te regelen, ook daar waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau voor. Want zelfredzaamheid kent zijn beperkingen. Toch zijn de ontwikkelingen in Scandinavië de moeite waard om te volgen en zien we hier kansen voor de zorg in Nederland. Een mooie bijkomende zaak is dat de kosten voor deze ouderenzorg in Scandinavië veel lager liggen dan in Nederland. Investeren in creatieve oplossingen loont dus écht.

Gezondheid