14 juni 2012

CPB: koopkrachtverlies door 'Kunduz'

De koopkracht, ook die van senioren, krijgt forse klappen te verwerken. Dat blijkt uit de langverwachte doorrekening van het Kunduz-akkoord, die het Centraal Plan Bureau (CPB) vandaag publiceerde. Het CPB voorspelt voor 2012 een koopkrachtverlies van twee tot 2,25 procent voor gepensioneerden. Daar komt in 2013 nog eens een kwart procent bij voor 65-plussers met een inkomen tot ongeveer 11.500 euro per jaar. Voor 65-plussers met een hoger inkomen kan het koopkrachtverlies oplopen tot drie procent.  

Niet indexeren

Oorzaak is onder andere het veelal niet (volledig) indexeren van de aanvullende pensioenen. Ook de aankondiging van een aantal pensioenfondsen dat zij per 1 april 2013 de pensioenen moeten korten heeft veel invloed. Tenslotte speelt de forse verhoging van eigen bijdrage in de zorg een belangrijke rol.

Pensioenakkoord is nodig

ANBO vond en vindt dat senioren onevenredig hard worden getroffen door de effecten van het Kunduz-akkoord. Het akkoord bevat bovendien nauwelijks maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de koopkracht van senioren op niveau blijft. Integendeel, door het schrappen van het AOW- en Pensioenakkoord blijven noodzakelijke hervormingen van het pensioenstelsel achterwege. Die hervormingen zijn juist van groot belang om de aanvullende pensioenen en daarmee een fatsoenlijke koopkrachtontwikkeling veilig te stellen.

Eigen risico gaat fors omhoog

Het was al bekend dat de Kunduz-coalitie het eigen risico wil verhogen naar 350 euro per jaar in 2013. Het CPB schetst echter een scenario waarin het eigen risico nog forser verhoogd wordt, naar 935 in 2017. ANBO vindt het onacceptabel dat het eigen risico in de zorg in toenemende mate wordt gebruikt om de gaten in het zorgbudget te vullen. Hiermee wordt de rekening bij de patient gelegd, zonder dat er efficienter gewerkt wordt of hervormd wordt.

Naar overzicht
Inkomen