27 augustus 2012

CPB-doorrekening verkiezingsprogramma's

In 2040 is de AOW-leeftijd bij acht van de tien partijen verhoogd naar 68 jaar en 6 maanden. De VVD verhoogt de AOW-leeftijd zelfs met ruim een jaar tot 69 jaar en 9 maanden. Het begrotingstekort wordt bij geen van de partijen weggewerkt, hoewel ze allemaal bezuinigen. Dat - en meer - blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van het Centraal Planbureau (CPB).  

Vergelijking per thema

Het CDA scoort het slechtst op koopkracht: een daling van 3,25 procent. De SP scoort het best met een stijging van 3 procent. Gepensioneerden kennen daarentegen een betere koopkrachtontwikkeling dan werknemers bij het CDA, DPK en de PvdA. Bij D66 en DPK houden de gepensioneerden gelijke tred, terwijl bij PvdA en CDA de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden gunstiger is dan van werknemers. Bij de PvdA komt dat door de verhoging van de ouderenkorting. Bij het CDA is de invoering van de vlaktaks met een toptarief gunstiger voor gepensioneerden. 

Op lange termijn pakken de programma's van PVV, PvdA en SP negatief uit voor werkgelegenheid. Met name de belastingmaatregelen van VVD, CDA en GroenLinks leiden in de periode tot 2040 tot groei van de werkgelegenheid, zo concludeert persbureau ANP. 

In de zorg wordt flink bezuinigd: de VVD komt tot een ombuiging van 8 miljard euro, waarbij het zwaartepunt ligt bij de langdurige zorg. De zorg wordt grotendeels ontzien door SP, DPK en PVV.

Lees alles in de programmavergelijker van ANBO: doorrekening CPB

2013 - 2017

Op basis van het voorgenomen beleid voor de periode 2013 - 2017 heeft het CPB gemeten hoe de partijen omgaan met de economische crisis, de overheidsfinanciën, de AOW-leeftijd, de hypotheekrente, de filedruk, klimaatverandering, onderwijs en innovatie, natuur en milieu, de woningmarkt en de zorg. De programma's van 50Plus en de Partij voor de Dieren zijn niet doorgerekend.

Volgens het CPB zijn 2468 maatregelen in de publicatie opgenomen, maar zijn er nog veel meer geanalyseerd. Sinds dit weekend zijn alle verkiezingsprogramma's definitief vastgesteld. D66 en de VVD hielden zaterdag hun congressen.

Lees meer:

Keuzes in Kaart 2013 - 2017, doorrekening CPB
Nu.nl: 'Koopkracht bij CDA onderuit, tekort nergens weggewerkt'

Foto: Houben/ Nationale beeldbank

Naar overzicht
Inkomen