09 november 2015

Controlelijst langer zelfstandig wonen

ANBO is positief over de controlelijst die het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opgesteld in het kader van langer zelfstandig wonen. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “We hebben al vaak gevraagd om meer mogelijkheden voor informatie aan de burger over langer zelfstandig wonen. Fijn dat het ministerie nu samen met VNG stappen heeft gezet.” Deze controlelijst is bedoeld voor communicatie- en zorgprofessionals bij gemeenten. “Aan hen is vervolgens de verantwoordelijkheid om hierover te communiceren naar de burger toe.”

Wegwijzer in het woud van informatie

“Burgers die de weg zoeken in het woud van informatie en regelingen in het kader van langer zelfstandig wonen komen daar vaak moeilijk uit,” vervolgt Den Haan. “Deze checklist helpt gemeenten hun inwoners die weg te laten vinden. Diverse thema’s zoals woningaanpassingen en thuishulp komen aan bod. De wegwijzer geeft vervolgens aan waar informatie is te vinden over dat onderwerp.”

Kennis als voorwaarde

Den Haan: “Kennis over de zaken die bij langer zelfstandig wonen komen kijken is van groot belang. Alleen met voldoende informatie kunnen senioren goede besluiten nemen over wonen en zorg.” ANBO verwacht dat alle gemeenten deze informatie op hun website zullen zetten zodat burgers de weg kunnen vinden bij dit onderwerp. “Maar ook voor contactpersonen binnen de gemeenten, zoals van een Wmo-loket of leden van het sociale wijkteam, is deze informatie van belang.”

Naar overzicht
Wonen