08 juli 2013

Contouren nieuwe pensioenwet klaar

De hoogte van veel pensioenen en pensioenpremies wordt vanaf 1 januari 2015 afhankelijker van beleggingen. Dat blijkt uit de contouren van de nieuwe pensioenwet, waaronder het nieuwe financieel toetsingskader, die staatssecretaris Klijnsma klaar heeft. Het is een uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2010 is gesloten.

Nieuw regime

Om al te snelle verlagingen en verhogingen van pensioenen te voorkomen, moeten die worden uitgesmeerd over drie tot tien jaar. De pensioenpremie moet kostendekkend blijven. Pensioenfondsen moeten kiezen of ze doorgaan op de bestaande voet of kiezen voor een nieuw regime met meer risico. Het nieuwe regime biedt minder zekerheid.

Indexatie

ANBO was in overleg met het ministerie over de voorwaarden en is blij dat er nu schot begint te komen in de hervorming van het pensioenstelsel. "ANBO deelt de opvatting dat een hoger rendement alleen mogelijk is door meer risico in het pensioencontract op te nemen", aldus Liane den Haan, directeur van ANBO. In het nieuwe voorstel heeft het pensioenfonds de mogelijkheid om het huidige systeem in stand te laten of over te stappen naar het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem leidt er toe dat de kans op korten van pensioenen veel minder is dan nu, terwijl de kans op fatsoenlijke indexatie toeneemt. Den Haan: "Onze voorkeur om op basis van de samenstelling van de deelnemers aan de pensioenregeling maatwerk te leveren, lijkt met dit voorstel niet gerealiseerd te worden. Dat zal het stelsel minder beweeglijk maken dan mogelijk is."

Oude rechten

Naast de betere indexatiemogelijkheden is voor gepensioneerden belangrijk hoe een fonds dat naar het nieuwe systeem overstapt, omgaat met in het oude systeem opgebouwde rechten. Uiteraard zullen wij de voortgang voor u in de gaten houden.

Update

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken stuurt de nieuwe pensioenregels naar de pensioenwereld voor consultatie. Dat zei ze op 12 juli, na de laatste ministerraad voor het reces. Ook zei ze dat ze verwacht dat de premies omlaag zullen gaan door de nieuwe opbouwregels. Iets waar ANBO en vele andere experts niet in geloven. Vanaf 2015 kunnen mensen niet langer 2,25 procent van hun salaris fiscaal voordelig bijsparen, maar nog slechts 1,75 procent.

 

Foto: Nationale Beeldbank, Ellen Mol

Naar overzicht
Inkomen