10 september 2013

Consumentenvertrouwen grootste probleem economie

Het lage consumentenvertrouwen is het grootste probleem van de Nederlandse economie. Dat stelt hoogleraar fiscale economie Willem Vermeend een week voor Prinsjesdag in het ANBO Magazine. "Nederlanders houden hun geld liever op zak, omdat ze verwachten dat ze het in de toekomst slechter kunnen krijgen. (...) Mensen die leven van een pensioen en AOW hebben vaak al minder te besteden. Maar wat hun vertrouwen het meest ondermijnt, is onzekerheid over de toekomst. Bijna elke dag lezen we in de krant over dreigende nieuwe kortingen op hun pensioen, hogere eigen bijdragen, noem maar op." 

Stapeling van maatregelen pakt slecht uit

Die onzekerheid is absoluut gegrond, meent ANBO, want door de stapeling van maatregelen worden gepensioneerden, maar bijvoorbeeld ook mensen met een chronische ziekte, flink gedupeerd. Dat blijkt ook uit onderzoek van het Nibud, in opdracht van de CG-Raad en het platform VG. Hoewel cijfers over de koopkrachtdaling in 2013 nog altijd ontbreken, is er wel al zicht op de gevolgen vanaf 2014. Mensen die veel zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken of gehandicapten, gaan er de komende jaren tussen de 395 en 1916 euro per jaar op achteruit. Dat komt vooral door het afschaffen van een aantal compensatieregelingen, zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken, korting op de eigen bijdragen voor AWBZ en Wmo en de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten, waarmee het kabinet 1,3 miljard wil besparen. "En dan zijn veel koopkrachtmaatregelen, waaronder enkele onbevestigde, nog niet eens meegenomen. Ik noem de recente verhoging van het eigen risico, de kortingen op de pensioenen, het schrappen van de MKOB en de herziening van het toeslagensysteem. De stapeling van maatregelen komt bij kwetsbare mensen met een even kwetsbare portomonnee terecht. Ik hou mijn hart vast voor 2014", aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

'Gemiddelden doen er niet toe'

Dat stelt Den Haan ook in haar gesprek met Vermeend: "Wij weten dat iedereen moet inleveren. Maar ouderen betalen een hoge prijs." Vermeend zegt daarop dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt over gevolgen. Iets dat minister Asscher van Sociale Zaken vooralsnog, ondanks beloften, niet geeft. "In Den Haag zeggen ze te gemakkelijk dat ouderen er gemiddeld niet méér op achteruitgaan. Maar gemiddelden doen er niet zoveel toe, er kunnen nog steeds heel veel ouderen slechter af zijn. Het kabinet maakt precies dezelfde fout als vorig jaar in de discussie over de zorgpremies. Ook toen zeiden ze dat burgers gemiddeld niet zo veel zouden merken van de plannen. Vervolgens hoorde je mensen zeggen: dat kan wel zo zijn, maar ik moet fors inleveren. Daarom is het zo belangrijk om gedetailleerd in beeld te brengen wat de gevolgen van het beleid zijn."

Nu geen samenhangend beleid

Vermeend stelt dat het belangrijk is dat vertegenwoordigers van senioren met het kabinet om tafel gaan. "Niet alleen om naar de koopkracht te kijken, maar ook om na te denken over een ouderenbeleid dat wél samenhang vertoont." Vermeend maakt zich namelijk, net als ANBO, ook druk om de zorgplannen én om de hoge werkloosheid onder oudere werknemers. "We hebben oudere werknemers gewoon nodig. In de huidige economie moet je in kennis en kunde van alle werknemers investeren." Het bedrijfsleven moet daarom volgens Vermeend een belangrijke rol krijgen.

Lees het hele interview met Willem Vermeend in ANBO Magazine 

Fotocredit: Hester Doove

Naar overzicht
Inkomen