8 januari 2019

Consumentenprijzen stijgen hardst sinds 2013

De consumentenprijzen waren in 2018 gemiddeld 1,7 procent hoger dan in 2017, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Dat is de grootste stijging van de consumentenprijzen na 2013. Toen stegen de consumentenprijzen sterker, mede door de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent in oktober 2012.

ANBO maakt zich grote zorgen over de koopkrachtontwikkeling. De consumentenprijzen stijgen maand op maand, en hoewel de cao-lonen nog altijd iets harder stijgen dan de prijzen, zijn er twee grote pijnpunten: gepensioneerden profiteren niet van loonstijgingen, en hebben dus te maken met een koopkrachtdaling. Daarnaast zullen de prijzen, mede door de verhoging van het lage BTW-tarief en de verhoging van de energiebelasting, ook komend jaar stijgen. "Het is inmiddels zonneklaar dat de door het kabinet voorspelde stijging van de koopkracht in rook op gaat. Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren niet kunnen profiteren van de economische groei, waardoor de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groeit. Daar is tot op heden nauwelijks oog voor geweest."

Vaste lasten stijgen in 2019

Wat is het probleem voor gepensioneerden?

Gepensioneerden krijgen hun inkomen uit een aantal pijlers, waarvan de eerste de AOW is. De AOW is gekoppeld aan de ontwikkeling van het netto minimumloon; het inkomen stijgt dus enigzins mee met de prijsontwikkeling. Het probleem zit in de tweede pijler: het uitgesteld loon ofwel pensioen. Door de economische crisis en een rigide manier van het berekenen van de toekomstige verplichtingen hebben de pensioenfondsen flink te lijden gehad, en dat uit zich erin dat de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn gecorrigeerd voor inflatie, en soms zelfs gedaald zijn. Alle gepensioneerden zijn sinds 2008 gemiddeld zeven procent gedaald in koopkracht: de prijzen stijgen, het inkomen stijgt niet, of daalt zelfs. Daar komt bij dat gepensioneerden geen baat hebben bij de belastingmaatregelen die door dit en het vorige kabinet genomen zijn om werkenden te ontlasten. Ten slotte moeten we oog hebben voor een bijzondere groep: mensen met een inkomen tot ongeveer €13.800.

Lees de blog van ANBO's pensioenexpert Willem Reijn

ING berekende eerder dat een huishouden gemiddeld 300 euro méér kwijt is aan btw, maar volgens het Centraal Planbureau én het kabinet zit de koopkracht, ondanks de btw-verhoging, in de lift doordat de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Maar mensen met een inkomen tot ongeveer €13.800 betalen geen inkomstenbelasting. Het totaal van de heffingskortingen is voor hen namelijk meer dan de verschuldigde inkomstenbelasting. "Zelfs als de inkomstenbelasting helemaal afgeschaft zou worden, profiteren deze mensen niet.", zo schreef ANBO-bestuurder Liane den Haan vorig jaar aan de Tweede Kamer. "De verhoging van de btw komt voor de koopkracht van deze groep dus extra hard aan. Deze huishoudens zullen niet méér te besteden krijgen, maar juist minder."

consumentenprijzen stijgen