23 juni 2014

Compensatie eigen risico en Wtcg verdwijnen

Het kabinet kondigde in het regeerakkoord een aantal maatregelen aan die met de vergoeding van zorgkosten te maken heeft. Twee van die voorstellen gingen over het afschaffen van de compensatie voor het verplicht eigen risico (cer) in de Zorgverzekeringswet en over het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van beide regelingen. De cer en de Wtcg betekenden voor een deel van de mensen met een zorgvraag een financiële tegemoetkoming. Dus niet iedereen kwam ervoor in aanmerking. 

ANBO niet blij met deze ontwikkeling

Het kabinet wil dergelijke compensatieregelingen voortaan aan de gemeenten overlaten. Gemeenten ontvangen daarom in 2014 een aanvullend budget voor maatwerk en voor de voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo. ANBO is niet blij met deze ontwikkeling; er is namelijk enerzijds geen garantie dat gemeenten het beschikbare budget ook voor dit doel gaat aanwenden, anderzijds zal door dit soort overhevelingen naar de gemeente de ongelijkheid in Nederland alleen maar toenemen. Kijkt u hier naar ons eerder commentaar. Op grond van de huidige zienswijze blijft de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten in aangepaste vorm bestaan. Meer informatie daarover treft u in de loop van dit jaar op onze website aan. 

Wat betekent dat in de praktijk voor de cer?

De uitbetaling van de cer in 2013 was dus de laatste uitbetaling. Het CAK–de instantie die de cer uitbetaalt – stuurt iedereen die over 2013 een compensatie eigen risico heeft ontvangen schriftelijke bericht over de intrekking. De verzending van de brieven zal in delen plaatsvinden tussen 24 juni en 22 juli.

Wat betekent dat in de praktijk voor de Wtcg?

In 2014 zal het CAK de algemene tegemoetkoming uit de Wtcg voor het laatst uitbetalen. Deze heeft betrekking op hat jaar 2013. Deze mensen ontvangen eind van dit jaar een brief van het CAK over de intrekking van de Wtcg.

Antwoordkaart

Bij de brief die het CAK stuurt, zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart terugstuurt, geeft het CAK uw gegevens door aan uw gemeente. Uw gemeente kan u dan informeren over de mogelijkheid u een compensatie te geven. Het CAK stuurt de gemeenten vanaf het derde kwartaal van dit jaar de gegevens. Overigens betekent het terugsturen van de antwoordkaart niet dat u automatisch ondersteuning van uw gemeente ontvangt of in aanmerking komt voor een andere regeling. 


Voor meer informatie over de brief kunt u kijken op www.hetcak.nl.

Voor informatie over de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten kunt u hier kijken.   

Inkomen