3 maart 2021

Commissie evenwicht valt goed bij politiek

Het idee van de ouderenorganisaties om een onafhankelijke commissie te laten kijken naar ‘evenwichtigheid’ in het pensioenstelsel, valt in vruchtbare aarde bij de politiek. Onder meer PvdA, ChristenUnie, 50 Plus en D66 denken dat zo’n commissie kan helpen bij een goede overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

De partijen namen deel aan een pensioendebat dat de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden vandaag hielden. Zij hadden eerder bij de inspraak voor het nieuwe pensioenstelsel een onafhankelijke commissie voorgesteld omdat de belangen enorm zijn: over vier jaar moet 1700 miljard euro over de deelnemers worden verdeeld en hoe kan dat eerlijk? Want alle betrokken partijen spreken van evenwichtigheid maar iedereen blijkt dat begrip op eigen wijze te interpreteren.

Wel waren er vragen, zoals de status van de commissie. Maar het werk van de breed samengestelde commissie moet pensioenbesturen helpen bij de overgang naar het nieuwe stelsel.

Zo’n vijfhonderd leden namen aan de videoconferentie deel. Zij bestookten voor en tijdens het webinar de politici met vragen, met als centrale thema: waarom worden pensioenen niet verhoogd als de pensioenpotten vol zitten?

De meeste politici begrepen de boosheid van ouderen. Gijs van Dijk van de PvdA had niet alleen begrip maar wilde er ook iets aan doen. “Wij willen enerzijds de AOW verhogen en anderzijds zorgen dat met de nieuwe regels de pensioenen ook in de komende vijf jaar al kunnen worden geïndexeerd.” Ook 50 Plus was die mening toegedaan, terwijl het CDA zich positief opstelde, maar VVD, ChristenUnie en D66 toonden zich zeer terughoudend.

Hand met spaarvarken, smartphone en rekenmachine