01 september 2015

Code moet kwaliteit thuiszorg verbeteren

In Rotterdam is gisteren de ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning’ gepresenteerd. Gemeenten en zorgaanbieders die deze gedragsregels ondertekenen verbinden zich aan zeven uitgangspunten om de kwaliteit van de thuiszorg te verbeteren. Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO is zeer te spreken over dit initiatief: “Vooral dat het belang van de cliënt voorop staat en dat die zelf de zorgaanbieder kan kiezen, vinden wij zeer goed.”

Oormerk het zorgbudget

ANBO heeft vanaf het begin van de hervorming gepleit voor het invoeren van regels hoe gemeenten met het zorgbudget moeten omgaan. “Het is goed dat er uitgangspunten en criteria zijn gekomen, maar wat ons betreft is de code nog niet af”, zegt Den Haan. Zo mag de code nog inhoudelijker worden en moet het geld geoormerkt worden. “Op die manier kan gecontroleerd worden of het geld op de juiste manier wordt uitgegeven.”

Code gaat verder dan huishoudelijke hulp    

De code is getekend een aantal zorgaanbieders en gemeenten. “Het zou geweldig zijn als alle gemeenten en zorgaanbieders hieraan meedoen. Want gemeenten bieden niet alleen huishoudelijke hulp aan, maar ook ondersteuning bij administratie en mantelzorgondersteuning. Door een breed aanbod dat verder reikt dan alleen zorg kan maatwerk geboden worden”, besluit Den Haan. 

 
Naar overzicht
Gezondheid