05 februari 2019

Clémence Ross aanjager respijtzorg; nu doorpakken, zegt ANBO

ANBO is blij met de aanstelling van Clémence Ross- Van Dorp als aanjager voor nieuwe vormen van respijtzorg. Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS, krijgt als opdracht om ervoor te zorgen dat respijtzorg beter aansluit op de vraag. Ook gaat zij zich inzetten om het aanbod te verbreden. ANBO vindt wel dat er nu haast gemaakt moet worden. "Een jaar geleden zijn Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD) samen met ANBO in gesprek gegaan met familie, cliënten, zorgaanbieders en verzekeraars om na te denken over nieuwe vormen van respijtzorg, zoals logeerzorg, waarbij mensen die zelfstandig wonen parttime elders gaan wonen. We kennen de knelpunten, we kennen de behoeften. Nu is het tijd voor actie", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Met logeerzorg willen we zelfstandig wonende mensen (structureel) met een zware zorgvraag, de mogelijkheid bieden om (structureel) parttime uit logeren te laten gaan in een prettige en veilige omgeving als een zorgpension of zorghotel. Dit om hen én mantelzorgers even op adem te laten komen. Zorgaanbieders zijn geïnteresseerd in dit idee en op sommige plaatsen wordt deze vorm van respijtzorg ook al aangeboden.

Als experiment ingediend

Het plan om parttime logeerzorg, waarbij thuiswonende ouderen met een zorgvraag tijdelijk elders verblijven om op adem te komen, is bij minister De Jonge van Volksgezondheid ingediend als experiment. Het grootste knelpunt is de financiering. Respijtzorg wordt zowel vanuit de gemeente als de Wlz gefinancierd. Maar zeker gemeenten hebben hier geen eenduidig beleid in. Doel is te zorgen dat mensen langer en comfortabeler thuis kunnen blijven wonen via een aanbod van diverse combinaties van thuiszorg en intramurale zorg. Meer maatwerk dus. VVD en D66 hebben, samen met onder andere ANBO, een plan uitgewerkt.

Lees de notitie

Parttime 'er even uit' wordt positief ontvangen

De zorgsector is enthousiast over het plan, maar ook mantelzorgers en ouderen zelf zien wel iets in de oplossing. Hoewel een parttime zorgpension niet voor iedereen een oplossing is, reageren zowel mantelzorgers als cliënten positief op het idee. Dat blijkt uit de resultaten van een korte peiling in februari 2018, onder bijna 700 mensen die voor één of meerdere mensen zorgen en onder 66 mensen die zelf hulp krijgen, uitgevoerd door ANBO. Naar aanleiding van het voorstel en de resultaten van het onderzoek zegde de minister in februari toe een plan te willen zien om de mogelijkheid van Logeerzorg in een pilot op te nemen. In maart jl. vervolgens, organiseerden ANBO, VVD en D66 een bijeenkomst met vele zorgaanbieders, verzekeraars, mantelzorgvereniging Mezzo en huidige aanbieders van respijtzorg, om verder te praten over de kaders van de pilot.

Over het onderzoek

Tussen 10 en 13 februari 2018 enquêteerde ANBO mantelzorgers en mensen die zelf hulp of zorg krijgen van iemand anders. Deze peiling is niet gewogen of gecorrigeerd en niet representatief. Deze peiling is enkel bedoeld als inzicht in de behoeften van leden en niet-leden.

Lees het onderzoek

mantelzorg
Gezondheid