30 januari 2019

'Chosen family' versterkt sociaal netwerk roze ouderen

Als vrijwilliger voor Roze 50+ was Coby (86) tot haar tachtigste heel actief. Haar generatie homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is er één van voorvechters en van wegbereiders. Niet alleen heeft Coby er heel wat jaren over moeten doen om haar eigen gevoelens te begrijpen, ook met haar omgeving heeft ze heel wat te stellen gehad. Dat moet anders, vindt zij, zeker in deze tijd, daarom zet zij zich in voor de homoseksuele-, lesbische-, biseksuele- en transgender generaties die na haar komen.

De laatste paar jaar gaat het minder goed met Coby. Het vrijwilligerswerk is haar te zwaar geworden. Ze is vergeetachtig en vertelt, zonder het zelf te weten, dezelfde verhalen tien keer achter elkaar. Kinderen heeft ze niet, en contact met de familie is er sinds vroeger al niet meer. Die familie wilde niets te maken hebben met ‘zo’n vieze pot.’ De paar vriendinnen uit haar roze netwerk zijn inmiddels ook ouder geworden en kunnen de rit naar Rotterdam, waar Coby woont, maar moeilijk maken. En zo zit Coby eenzaam in haar flat. Haar administratie wordt een bende en een afspraak regelen met het ziekenhuis lukt door haar vergeetachtigheid steeds lastiger. Maar bovenal: ze zou zo graag met iemand praten. Coby mist een maatje; Coby mist familie.

Chosen family

Dit verhaal staat in ANBO Magazine 1, dat deze week op de mat valt. En hoewel ‘Coby’ een gefingeerde naam is, bestaat de situatie echt. En ‘Coby’ is niet de enige. Veel lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) komen als ze ouder worden in een sociaal isolement. De kans om te vereenzamen is groter dan bij andere anderen. Immers, veel LHBTI-ouderen hebben geen kinderen en hebben soms weinig tot geen contact met de familie. Door actief op zoek te gaan naar gelijkgestemden hebben veel ‘roze ouderen’ een netwerk om zich heen verzameld van vrienden en kennissen. Dat netwerk noemen we Chosen Family: een gekozen familie. Maar wat nu als de leden van die familie allemaal brozer worden? Het netwerk kan elkaar moeilijker ondersteunen en eenzaamheid ligt op de loer.

ANBO en COC

Het project Support Your Chosen Family wil daar iets aan doen, door middel van het inzetten van vrijwilligers. Zij kunnen iemand een luisterend oor te bieden, ondersteunen met administratie, uitzoeken van hulp- en zorgmogelijkheden en meer. ANBO en COC Nederland startten het project vanuit het samenwerkingsverband Roze 50+. Het project is gericht op het versterken van het sociale netwerk en het vergroten van zelfredzaamheid. Want goed en gezond ouder worden kan niet zonder goede sociale contacten! 

Ook vrijwilliger worden? Mail naar info@roze50plus.nl

Naar overzicht
Roze zorg-certificaat
Gezondheid