09 december 2016

Centrale Raad van Beroep: kostendelersnorm discriminerend

Een zorgbehoevende vrouw uit Eindhoven die samenwoont met haar zorgverlener is ten onrechte haar bijstandsuitkering verloren. Dat is de conclusie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

De vrouw huurde een kamer bij de man die toen besloot de volledige zorg voor de gehandicapte vrouw op zich te nemen. Ondanks dat de man en de vrouw geen relatie met elkaar hadden en ook geen familie van elkaar waren, bepaalde de gemeente op basis van de wettelijke regeling dat de twee een gezamenlijk huishouden voerden. Hierdoor verloor de vrouw haar uitkering.
De CRvB, het hoogste rechtsorgaan van Nederland op het gebied van sociale zekerheid, heeft nu geoordeeld dat hier sprake is van discriminatie.

Wetgeving voor mantelzorgers niet eerlijk

"De Participatiewet (voormalige Wet Werk en Bijstand) en de kostendelersnorm liggen al geruime tijd met elkaar in clinch" zegt ANBO-directeur-bestuurder Liane den Haan.
"De wet bepaalt dat mensen die dagelijks intensieve zorg nodig hebben géén uitkering ontvangen als zij samenwonen met een ander. Bij een ouder-kind relatie of als het om een broer of zus gaat niet. Dan behoud je de uitkering. Dat is vreemd, want ongeacht de relatie mag iemand nooit gestraft worden voor het feit dat hij zorg verleent aan een ander."

Bestaande kostendelersnorm moet uit de AOW

ANBO vindt dat de hele kostendelersnorm volledig uit de AOW moet verdwijnen als er sprake is van een mantelzorgrelatie.
Den Haan: "We zien schrijnende gevallen: ouders die al jaren zorgen voor een kind met een handicap of ziekte bijvoorbeeld. Broer of zus die voor elkaar zorgen of een kleinkind dat oma verzorgt hebben recht op een lagere AOW. Dat kan echt niet meer. De overheid wil dat we allemaal meer voor elkaar gaan zorgen. Dan moet je dat ook stimuleren in plaats van tegenwerken. En dat begint bij eerlijke en duidelijke wet- en regelgeving."

Kabinet moet gaan rekenen

Den Haan vervolgt: "Het kabinet moet zelf ook eens gaan rekenen en bedenken wat op de lange termijn voordeliger is: voor elkaar zorgen of, uit angst voor inkomensdaling, extern zorg en hulp inroepen."

De kostendelersnorm is uitgesteld tot januari 2019. ANBO heeft en zal blijven aandringen op het volledig afschaffen van de bestaande kostendelersnorm uit de AOW zodat mensen die voor elkaar zorgen geen korting op hun uitkering krijgen.

Naar overzicht
Inkomen