01 juli 2019

CBS: koopkracht gepensioneerden in de min

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vanochtend cijfers over de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2017. Conclusie: de koopkracht daalde in 2017 met 0,3% ten opzichte van 2016. Dus weer minder koopkracht voor gepensioneerden.

“Wij hebben het kabinet hier al eerder voor gewaarschuwd,” stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Ondanks alle beloften van verbeteringen blijkt vandaag weer eens dat er geen brede verbetering voor alle gepensioneerden is gerealiseerd.”

Crisis voor gepensioneerden nog steeds merkbaar

De koopkracht over de gehele bevolking gerekend steeg juist met 0,5 procent.

“Deze cijfers van het CBS laten zien dat de klap die iedereen door de economische crisis in 2008 om de oren kreeg, voor gepensioneerden nog niet is hersteld,” aldus Den Haan. “Ik vind dat de overheid ervoor moet zorgen dat de koopkracht van gepensioneerden nu eindelijk in de plus komt.”

Overheid aan zet om koopkracht te verbeteren

Gepensioneerden hebben zelf nauwelijks invloed op hun inkomenssituatie. Hun koopkracht hangt voornamelijk af van een aanpassing van de AOW en de indexering van aanvullende pensioenen.

Liane Den Haan: “De overheid kan maatregelen nemen in de fiscale sfeer, die ervoor zorgt dat de koopkracht van gepensioneerden verbetert. Wij hebben de Tweede Kamer afgelopen maand een brief gestuurd met een voorstel om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Ik daag het kabinet uit om de handschoen die wij hebben aangereikt, snel op te pakken!”

Klik hier voor alle informatie op de site van het CBS

Inkomen