07 augustus 2018

CBS: huren en prijzen stijgen flink

De consument betaalde in juli 2,1 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Voor het eerst na september 2013 is de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis groter dan 2 procent. Het CBS houdt in de zogeheten consumentenprijsindex (CBI) bij wat het prijsverloop is van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. De CPI is daarmee een belangrijke indicator voor de inflatie.

Huurverhoging heeft flinke invloed en BTW gaat ook tellen

Vooral door de jaarlijkse huurverhoging, die meestal in juli plaatsvindt, was de jaar-op-jaarstijging van consumentenprijzen groter dan in juni. In juli 2018 waren de huren gemiddeld 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. Verder werden elektriciteit en aardgas duurder. Ook zal het lage BTW-tarief naar alle waarschijnlijkheid stijgen in 2019, waardoor onder andere groenten en fruit, theaterabonnementen, een bos bloemen, de fietsenmaker en medicijnen drie procent duurder worden. ANBO heeft zich tegen de BTW-verhoging verzet en blijft dat doen.

Middeninkomens blijven achter

“We hebben al tijdens de presentatie van de miljoenennota 2018, op Prinsjesdag 2017, onze zorgen uitgesproken over de koopkracht van bepaalde middengroepen. Om een voorbeeld te stellen: het inkomen van gepensioneerden stijgt niet en daalt in veel gevallen zelfs, en nu de economie groeit en de prijzen stijgen vermindert hun koopkracht nog verder. Gepensioneerden profiteren namelijk niet van de belastingmaatregelen die genomen zijn om werkenden te ontlasten. En op die manier hebben gepensioneerden geen profijt van de economische voorspoed. We blijven de koopkracht van gepensioneerden agenderen en zullen ook dit bericht weer aangrijpen om de minister van Sociale Zaken ervan te doordringen dat de kloof tussen werkenden en gepensioneerden echt kleiner moet worden”, zo reageert ANBO-bestuurder Liane den Haan

Lees onze analyses op gebied van koopkracht, gezondheid en wonen

Naar overzicht
Inkomen