31 augustus 2023

Campagne van start tegen huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling

‘Een onveilige situatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’. Onder deze noemer is de overheid een campagne gestart tegen geweld in huiselijke kring. Doel is om omstanders te stimuleren een gesprek aan te gaan met een vermoedelijk slachtoffer als zij zich zorgen maken.

Bijna 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn in één jaar tijd slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ruim 850.000 mensen maakten het structureel mee: (bijna) dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dat blijkt uit de Prevalentiemonitor 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat dan om kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling.

Financieel misbruik

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil tijdens de campagne expliciet aandacht wil vragen voor financieel misbruik van ouderen. Dat meldde Binnenlands Bestuur, een uitgave over bestuur, organisatie, ruimte, milieu en sociale zaken binnen de overheid, eerder dit jaar. Het merendeel van de gemeenten is niet actief in het tegengaan van financiële uitbuiting van senioren door bijvoorbeeld een gezinslid of een persoon die zorg verleent.

In 2015 heeft de regering onder leiding van Rutte II gemeenten opgedragen een 'plaatselijke coalitie' te vormen die gezamenlijk optreedt tegen het financieel benadelen van ouderen. In deze coalitie zouden politie, notariskantoren, financiële instellingen, thuiszorgorganisaties en gemeentelijke overheden moeten samenwerken om vroegtijdig waarschuwingssignalen te zien en in te grijpen. Slechts veertig gemeenten hebben zo'n coalitie gevormd. Daarmee is de ambitie van Van Ooijen om elke gemeente erbij te betrekken nog lang niet gehaald.

ANBO Advies

ANBO probeert mensen zoveel mogelijk bewust te maken van vormen van ouderenmishandeling en financieel misbruik. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met het ANBO Adviesteam via telefoonnummer 0348 46 66 88. Kijk voor meer informatie op: mishandeling-uitbuiting

Meer hulp

Ook bij de overheid kunt u terecht voor meer informatie.  Onder meer op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Wilt u advies van een professional of vindt u het fijn als er iemand met u meedenkt? Dan kunt u ook bellen of chatten met een professional van Veilig Thuis.

Campagne huishoudelijk geweld | ANBO