26 mei 2021

Buurthuizen moeten weer helemaal open

ANBO en andere ouderenorganisaties hebben leden van de Tweede Kamer in een brief gevraagd om de buurthuizen volledig te heropenen. Ouderen leven al ruim een jaar in thuisisolatie en willen elkaar graag weer ontmoeten.

De meeste buurthuizen zijn nog altijd dicht, ontmoetingsactiviteiten liggen daardoor noodgedwongen ook stil. In de plannen van het kabinet kan in stap 3 van het openingsplan worden begonnen met het opstarten van activiteiten. Zoals het er nu naar uitziet, is dat op 5 of 9 juni.

Meer vrijheid

De ouderenorganisaties vinden dat een opstartperiode niet nodig is en dat de buurthuizen volledig open moeten kunnen, uiteraard binnen de geldende coronaregels. De meeste thuiswonende ouderen zijn inmiddels gevaccineerd en willen graag meer vrijheid om elkaar te ontmoeten, zoals dat al kan in verpleeghuizen en andere sectoren in de samenleving.

Daarnaast is er veel verwarring over wat nu wel en niet mag. In de ene gemeente mag bijvoorbeeld wel worden gebiljart, omdat dit als een binnensport wordt gezien. In een andere gemeente mag het niet, omdat biljarten onder de noemer recreatie valt.

Geneuzel

ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM en de Koepel Gepensioneerden vinden dit geneuzel over definities. Als de buurthuizen weer volledig opengaan, komt aan die onduidelijkheid een eind.

anbo-gezondheid-corona-eenzaam-18_0.jpg