01 november 2019

Brief aan minister Koolmees: kort niet en houd premies gelijk

ANBO heeft samen met andere ouderenorganisaties in een brief een beroep op minister Koolmees gedaan om voorlopig geen kortingen toe te passen en de premies niet te verhogen.

Afspraak is te laat

De minister is bezig met een rondgang in de pensioensector om te kijken hoe 'onnodige' kortingen kunnen worden voorkomen. Maar hoe de minister het woord 'onnodig' gaat uitleggen is vooralsnog volstrekt onduidelijk. ANBO zit samen met jongeren- en ouderenorganisaties op 20 november aan tafel bij de minister. Maar omdat rond die tijd ook een besluit over de kortingen valt, wilden de ouderenorganisaties niet op dat gesprek wachten.

Geen pensioenkortingen

In de brief onderstrepen de organisaties dat de bijzondere economische omstandigheden met negatieve rentes veel pensioenfondsen hard dreigen te raken. Op basis van de wet kan de minister pensioenfondsen ontheffen van de verplichting te korten. ANBO vindt dat de minister eerst moet afwachten wat twee studies opleveren. De eerste gaat over het nieuwe pensioenstelsel. De tweede over de houdbaarheid van het stelsel in een omgeving waarin rentes lange tijd laag blijven. Pas daarna kan worden bepaald hoe verder te gaan.
 

Premies bevriezen

Dat geldt voor zowel kortingen als premies. "Je zou zelfs kunnen zeggen dat werkenden twee keer worden geraakt", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Die krijgen én een korting op hun pensioenrechten én een enorme stijging van de premie om de oren. Of natuurlijk een lagere opbouw  wat feitelijk ook een korting is. En ouderen voelen een korting nu meteen. Het is dus een belang van jong en oud om nu even niks te doen tot er meer duidelijkheid is en helder wordt of kortingen eigenlijk wel nodig zijn".

Klik hier voor de brief aan minister Koolmees.

Naar overzicht
Plant in pot geld
Inkomen