28 juni 2016

Brexit probleem voor Nederlandse AOW'ers in Groot-Brittannië

Zodra Groot-Brittannië niet langer lidstaat van de Europese Unie is, kan een Nederlandse uitkering niet meer zomaar geëxporteerd worden. Dit zal ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld ruim 11.200 senioren met een AOW-uitkering die op dit moment in Groot-Brittannië wonen.

Daarvoor waarschuwt ANBO in een brief aan minister Asscher en de Tweede Kamer. ANBO pleit ervoor dat de minister in een vroeg stadium nadenkt over deze complicatie.

Op grond van het bepaalde in Verordening 883/2004/EG kunnen EU-onderdanen zich binnen het grondgebied van de Europese Unie vrij bewegen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering. Zodra uittreding een feit is vervalt die vrijheid en dat heeft gevolgen voor alle uitkeringen voor Nederlandse staatsburgers in Groot-Brittannië.

Uittredingsovereenkomst

ANBO pleit ervoor dit in de uittredingsovereenkomst te regelen. Wanneer dat niet kan stellen wij een overgangstermijn met behoud van de huidige uitkering voor. "Indien het de wens van de regering is om met Groot-Brittannië een separaat verdrag op het valk van sociale zekerheidsregels te sluiten, zou de overgangstermijn van toepassing kunnen blijven tot de datum waarop dat verdrag in werking zal treden." Lees de hele brief