02 augustus 2016

Brandbrief opeenstapeling problemen wijkverpleging

‘De wijkverpleging heeft steeds meer te maken met een opeenstapeling van problemen. De mooie beelden waarin de wijkverpleging haar vak terug kreeg, blijken in de praktijk ver te zoeken en de continuïteit van de zorg loopt gevaar.’ Dat is te lezen in een brandbrief van Actiz aan minister Schippers en staatsecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. ANBO deelt die zorgen: beperking van de keuzevrijheid en een cliëntenstop liggen op de loer. Budgetplafonds van afgesloten contracten door zorgverzekeraars voor zorgverleners zijn ontoereikend. 

Cliëntenstops

“Meer patiënten, lagere vergoedingen, dreigende cliëntenstops en de beschikbaarheid van specialistische zorg zijn de grootste pijnpunten”, licht Liane den Haan toe. De directeur-bestuurder van ANBO heeft al eerder met bondgenoten in Politiek Den Haag aan de bel getrokken over de wijkverpleging. “Er is een forse toename van het aantal ouderen dat wijkverpleging nodig heeft, sinds 2015 betaald via de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgaanbieders, maar die blijken in een aantal gevallen niet toereikend. Dit omdat meer cliënten graag de zorg van een bepaalde zorgaanbieder wilden hebben dan in het contract was voorzien. Zorgverzekeraars willen de teveel geleverde en betaalde wijkverpleging over 2015 terugvorderen en ook voor dit jaar zet dit probleem zich voort.” 

Snel ingrijpen

Actiz onderzoekt in hoeverre de budgetplafonds ook dit jaar overschreden gaan worden. Daar waar zorgorganisaties het plafond bereiken en geen financieel risico willen lopen, zijn zij gedwongen cliëntenstops in te stellen. Een maatregel die haaks staat op de keuzevrijheid van cliënten. Ook voor 2017 blijken de tarieven weer lager uit te vallen en bovendien worden er extra eisen gesteld aan de registratielast voor de wijkverpleegkundigen. Bovendien lijkt het erop dat zorgverzekeraars niet extra willen betalen voor specialistische wijkverpleging, zoals de zorg bij een infuus voor bestrijding van ernstige pijn, zorg in afgelegen gebieden en 24-uurs beschikbaarheid. Kortom: De problemen stapelen zich op. Zorg die net iets ingewikkelder is, wordt niet meer geleverd, de druk op de wijkverpleging neemt steeds meer toe en zorgorganisaties komen in de problemen. VWS moet volgens de ondertekenaars van de brandbrief snel ingrijpen.

Naar overzicht
Gezondheid