31 januari 2023

Bouw van woonzorgcomplexen nu echt urgent

ANBO en de andere ouderenorganisaties in de Seniorencoalitie roepen de Tweede Kamer op nu echt werk te maken van het realiseren van meer woningen voor ouderen. Er moet vooral haast worden gemaakt met de bouw van woonvormen waar ook zorg kan worden geleverd, schrijft de Seniorencoalitie in een brief aan de Kamerleden.

Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer over de woningbouwplannen van het kabinet. Er wordt onder meer gepraat over het plan ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Daarin staat dat er tot 2030 290.000 woningen voor senioren moeten worden gebouwd, waarvan 80.000 in een zogenoemde geclusterde woonvorm. Hier worden wonen en zorg gecombineerd.

Plan B

In de brief aan de Kamer uiten ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hun zorg over de haalbaarheid van de plannen. Door bijvoorbeeld de stikstofcrisis, het gebrek aan geschikte bouwlocaties en de stijgende kosten is het de vraag of de ambitie wel gehaald wordt. De Seniorencoalitie wil weten of er een plan B ligt.

Wat de Seniorencoalitie betreft moet de bouw van woonzorgcomplexen de hoogste prioriteit hebben. Want er bestaat nu een grote kloof tussen zelfstandig wonen en opname in een verpleeghuis. Volgens brancheorganisatie ActiZ staan op dit moment 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis. En de behoefte aan verpleegbedden stijgt alleen maar, terwijl het kabinet het aantal plekken in verpleeghuizen niet verhoogt.

Voorkomen van zorgvraag

Naast investeren in woningen moet ook snel worden begonnen met investeren in wijken en buurten, schrijft de Seniorencoalitie in de brief. Goed wonen in een fijne woonomgeving waar mensen actief kunnen blijven meedoen is belangrijk in het voorkomen van de vraag naar zorg.

Wilt u de hele brief van de Seniorencoalitie aan de Tweede Kamer lezen? Klik dan hieronder.

Kamerbrief Seniorencoalitie

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Bouw van woonzorgcomplexen nu echt urgent