11 maart 2016

'Blijverslening' en huisaanpassing uit Wmo noodzakelijk

Uit ANBO-onderzoek blijkt dat respondenten zich financieel verantwoordelijk voelen voor noodzakelijke woningaanpassingen, maar zeggen te moeten kunnen rekenen op enige mate van financiële ondersteuning. Dat blijkt uit ANBO-onderzoek onder 9.000 oudere kopers en huurders. Maar liefst 40 procent van de huurders is bereid om vermogen te besteden aan noodzakelijke aanpassingen aan de huurwoning, zeker wanneer de verhuurder mee-investeert. Probleem is wel dat slechts een derde van de ondervraagde kopers daadwerkelijk over voldoende vermogen beschikt. Van de huurders zegt maar 12 procent voldoende besteedbaar vermogen te hebben om woningaanpassingen mogelijk te maken. Het is daarom helemaal niet gezegd dat bewoners hun verantwoordelijkheid ook echt kúnnen nemen. En lening nemen voor noodzakelijke woningaanpassingen is namelijk ongewenst of gewoon niet mogelijk, zo zegt ruim de helft van de ondervraagden.

Zorgen

ANBO maakt zich zorgen over de mogelijkheden die mensen hebben om in hun eigen woning oud te worden. “Er ontstaat een heel bijzonder beeld. In de meeste gevallen zeggen deze respondenten dat ze in hun eigen huis willen blijven wonen. Ze zeggen ook dat er een verbouwing noodzakelijk is als er gezondheidsproblemen ontstaan: het huis is niet gelijkvloers, er is geen manouvreerruimte, de deurposten zijn te smal. Tegelijkertijd zegt maar liefst de helft van de respondenten nooit na te denken over de noodzakelijke aanpassingen. Terwijl de helft van de ondervraagden boven de 70 is! Tel daarbij op dat de meeste mensen geen liquiditeit hebben en zie daar: ook al willen en moeten de meeste mensen thuis oud worden; ze zijn er niet op toegerust”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Ondersteuning is nodig

Ondersteuning is nodig en niet moeilijk te organiseren. ANBO wil dat veel meer gemeenten op korte termijn de Blijverslening, een gunstige lening uit een speciaal fonds, aangeboden door gemeenten, invoeren. Bovendien moet de Rijksoverheid garant staan zodat ook lagere inkomens van deze lening gebruik kunnen maken. Renkum is de eerste gemeente die de Blijverslening al heeft ingevoerd en dit moet zich snel verspreiden. Den Haan: “Gemeenten doen daarnaast nog erg moeilijk over woningaanpassingen uit de Wmo. Terwijl dit goed aansluit bij het gevoel van mensen dat ze zelf ook willen investeren. Gemeenten moeten over de brug komen.” Tenslotte pleit ANBO – opnieuw – voor goede voorbereiding. “Wij zullen onze leden erop blijven wijzen, onder andere door de Zilver Wonen Weken, dat zelfstandigheid en eigen regie beginnen bij een goed idee van de oude dag.

Lees meer

In de onderzoeksrapportage zijn meer opvallende resultaten te vinden. Het ANBO Magazine van deze maand staat ook in het teken van zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Wonen