28 februari 2023

Bijna 90% van ouderen gaat stemmen op 15 maart

De animo onder ouderen om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten-verkiezing is groot. In een peiling van ANBO zegt maar liefst 87% van plan te zijn om op 15 maart naar de stembus te gaan.

Slechts 4% van de ondervraagde 65-plussers weet nu al dat ze niet gaan stemmen, de overige 9% weet het nog niet. De opkomst onder alle kiesgerechtigden lag bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten op 56%. Onder ouderen ligt de opkomst overigens altijd al hoger dan het gemiddelde.

Nog geen keuze gemaakt

Een grote groep ouderen weet nog niet op welke partij ze gaan stemmen. In de peiling onder bijna 4000 ouderen zegt een op de vijf dat ze nog geen keuze hebben gemaakt. Ongeveer de helft van de senioren gebruikt een stemwijzer om te helpen bij het maken van de keuze.

Ongeveer een kwart van ondervraagde ouderen baseert de keuze voor een partij uitsluitend op landelijke thema’s. Bij de helft van de senioren spelen zowel landelijke als provinciale thema’s een rol. Slechts 18% laat zich uitsluitend leiden door thema’s die in de provincie spelen.

Overbodig

De belangstelling voor de verkiezingen voor de waterschappen, die ook op 15 maart worden gehouden, is wat minder. Toch zegt nog steeds 72% van de ondervraagden van plan te zijn hiervoor een stem uit te brengen, 18% weet het nog niet en 10% gaat niet stemmen voor het waterschap.

De senioren vinden de waterschappen overigens wel belangrijk. Met de stelling ‘Het waterschap is overbodig’ is slechts 7% het (helemaal) eens. Tegelijkertijd zegt 9% het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de provincie overbodig is.

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Klik dan hier.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Bijna 90% van ouderen gaat stemmen op 15 maart
Bron: Elke Stem Telt