16 mei 2012

Bezuinigingsakkoord doet ouderen pijn

ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, vreest dat ouderen hard getroffen worden door de bezuinigingen. “AOW’ers met een pensioen van meer dan 10.000 euro hebben straks flink meer koopkrachtverlies dan andere vergelijkbare inkomensgroepen. Maar ook in de 'intensiveringen', het eufemisme door lastenverzwaringen, krijgen ouderen het flink voor de kiezen. Dat is niet eerlijk”, aldus Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO.

Liane den Haan vertelt bij de NOS over de gevolgen van het akkoord voor ouderen.

Inkomen

Over de hele linie gaat iedereen er 2 procent op achteruit. Behalve de AOW’ers met een aanvullend pensioen van meer dan 10.000 euro die 3,5% inleveren aan koopkracht. ANBO vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar dit is onevenredig. Wel is het een goede zaak dat mensen met alleen AOW worden ontzien.

Pensioen

De AOW-leeftijd gaat omhoog. ANBO heeft steeds gesteld dat het onacceptabel is dat het zwaarbevochten pensioenakkoord van tafel gaat. De AOW-leeftijd gaat in stappen van een, twee of drie maanden omhoog, totdat deze op 66 staat in 2019. Den Haan: “En als zogenaamde overgangsmaatregel blijft tot 2015 AOW op 65 mogelijk, maar mensen moeten dan wel het 'geleende bedrag aan AOW' terugbetalen op termijn. Dat is idioterie. Waarvan moet die eerder ontvangen AOW dan worden terugbetaald?”

Zorg

De rollator gaat uit het basispakket en ANBO zal daar niet tegen in het geweer komen. Hulpmiddelen in het basispakket maken de zorg onnodig duur. Wel moeten mensen met een minimum-inkomen ondersteund worden. Bijvoorbeeld door goede afbetalingsregelingen en voorzieningen in de bijzondere bijstand.

ANBO is blij dat er op de PGB’s 150 miljoen euro minder bezuinigd wordt. Eigen regie moet echter voorop staan. De PGB’s moeten besteed worden zodat hulpbehoevende mensen in hun eigen huis zorg op maat kunnen inkopen.

De vermogenstoets in de AWBZ gaat drie keer over de kop. 12 procent van het vermogen wordt meegeteld om de eigen bijdrage vast te stellen. Dat gaat pijn doen bij ouderen en chronisch zieken. Nu gaat de vermogenstoets over 4 procent van het eigen vermogen.

Het eigen risico gaat naar 350 euro. Ook daarvoor moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor mensen met een minimuminkomen.

Huizenmarkt

Voor zover het nu al duidelijk is worden geen investeringen gedaan om meer betaalbare woningen en meer seniorenwoningen te creeeren. Dat is zeer schadelijk voor de doorstroming van de huizenmarkt, en daar is niemand – oud of jong – bij gebaat.  

Update

De Teleraaf heeft het gehele uitgelekte akkoord online gezet

 

Naar overzicht
Inkomen