25 november 2013

Bewoners zorginstelling vaak oververzekerd

Bewoners van zorginstellingen betalen vaak honderden euro’s per jaar te veel aan hun zorgverzekeraar doordat ze zijn oververzekerd. Dat zegt ANBO vandaag in de Telegraaf. ANBO raadt mensen die in een zorginstelling wonen aan om hun polis kritisch te bekijken om tegen het einde van het jaar de juiste keuze te maken over welke polis al dan niet wordt aangeschaft, 

Vele duizenden betalen te veel

 „Hoewel cijfers ontbreken, kan het zomaar om vele duizenden mensen gaan die te veel betalen”, zegt Margo Brands, beleidsadviseur van ANBO. De gemiddelde premie voor een aanvullend pakket is €304 per jaar. Nederland telt 160.000 verpleeg- en verzorgingshuisbewoners.

Veel zorg is AWBZ-zorg

Veel zorg in verpleeg- of verzorgingshuizen valt onder de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Daardoor is een  aanvullende verzekering vaak niet nodig: zorg wordt dan door en in het verpleeghuis verstrekt. Dat geldt ook voor mensen die in een verzorgingshuis wonen. Brands: "Het hangt onder meer af van het zorgzwaartepakket. Hoe zwaarder dat is, des te minder aanvullende verzekering is er nodig. Dit omdat de zorg in de zwaardere gevallen ook onder de verzorging van het verzorgingshuis valt.” Voor zorg die in het ziekenhuis wordt gegeven, moet wel worden betaald. Daarvoor moet een gewone basiszorgverzekering zijn afgesloten.”

ANBO Zorglijn

Voor advies kunnen ANBO-leden de zorgadvieslijn bellen op 0182 304 500. Ook kunt u dan gemakkelijk overstappen op een van de 17 zorgcollectieven van ANBO. 

Naar overzicht
Gezondheid