23 januari 2019

Bespreek reanimatiewens op tijd

Artsen willen dat ouderen eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Nu gebeurt dat vaak pas op de spoedeisende hulp, of vlak voor een risicovolle operatie. ANBO ondersteunt die oproep. Die vraag valt die patiënten soms rauw op het dak. Ze kunnen door de spanning of tijdsdruk niet altijd een overwogen besluit nemen, zegt Diederik van Dijk, hoogleraar intensive care van het UMC Utrecht in het AD. Hij sprak een aantal patiënten, van wie achteraf bleek dat ze niet gereanimeerd hadden willen worden.

Bespreek het op tijd

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, is het met Van Dijk eens. "In principe geldt de oproep voor iedereen, want het kan ons allemaal overkomen dat je ineens op de eerste hulp terecht komt. Maar het gaat natuurlijk met name om ouderen die kwetsbaar zijn, of al ziek. Het is heel belangrijk dat zij hierover nadenken", zo zei de op Radio 1 en op de website van de NOS. "Ouderen moeten beslissen wat ze willen", zegt Den Haan. "Anders moet de familie dat doen. Dat is lastig als het nooit onderwerp van gesprek is geweest."

Het gaat niet alleen om ouderen

Het levenseinde is een zwaar onderwerp, en niet iedereen wíl er invloed op hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk dat patiënten - en niet alleen ouderen - nadenken over wat ze wel en niet meer willen. Dat gaat dus niet alleen over euthanasie, maar ook over reanimatie en andere levensverlengende of levensverkortende ingrepen.  Den Haan pleit er bij de NOS dan ook voor dat bij intakegesprekken in het ziekenhuis de vraag al wordt gesteld. "Of nog eerder, bij de huisarts. Die kan heel goed inschatten in welke situatie mensen zitten en aankaarten dat de vraag mogelijk een keertje gaat komen. Want wat je wilt, blijft je eigen verantwoordelijkheid", zegt Den Haan. "Je kunt bijvoorbeeld een niet-reanimerenpenning nemen, je wens vastleggen of het zelf bespreekbaar maken. Het is goed om erover na te denken en het je omgeving te laten weten."

reanimatie
Gezondheid