17 oktober 2012

Bepleite fiscalisering AOW goed plan

Het Nederlandse belastingstelsel is toe aan fundamentele wijzigingen. Dat blijkt uit het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen, dat vandaag is verschenen. De Commissie wil op termijn het verschil in belastingtarief tussen 65-plussers en 65-minners wegnemen. Hiermee wordt gekozen voor fiscalisering van de AOW, iets waar ANBO al geruime tijd voorstander van is. De AOW is nu een omslagstelsel, wat betekent dat de werkenden rechtstreeks de AOW voor de gepensioneerden betalen. Door het groeiend aantal AOW-gerechtigden moet de overheid nu al forse tekorten aanvullen vanuit de algemene middelen. Afgelopen jaar is dat tekort opgelopen tot bijna een kwart van de AOW-uitgaven.

Senioren betalen dus nu al via deze rijksbijdrage mee aan de AOW. Volledige fiscalisering - waarbij werkenden en AOW-gerechtigden beiden belasting betalen in plaats van AOW-premie - verstevigt de houdbaarheid en is bovendien solidair omdat iedereen naar draagkracht bijdraagt. Dat is nu niet het geval.

Belangrijke vraag onbeantwoord

De Commissie wil verder de vier huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door twee tarieven van 37 procent en 49 procent. Bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93 procent van het aantal belastingplichtigen, vallen dan onder het laagste belastingtarief. Voor ANBO blijft daarmee een belangrijke vraag onbeantwoord: wat is het effect van het voorstel voor senioren van wie het inkomen nu tegen het laagste tarief van 15,2 procent wordt belast? Als zij ook onder onder het belastingtarief van 37 procent vallen, krijgen ze een forse financiele tegenslag te verwerken. ANBO pleit ervoor dat het definieve rapport van de Commissie Van Dijkhuizen duidelijkheid verschaft.

Weekers

Naast advies over de inkomenstenbelasting adviseert de Commissie onder andere over het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt schaft de Commissie de overdrachtsbelasting voor woningen volledig af. Ook voor de zogenoemde restschuldproblematiek draagt zij een oplossing aan. Rente daarop wordt fiscaal aftrekbaar.

De Commissie Van Dijkhuizen heeft het rapport over de toekomst van het belastingstelsel in Nederland eerder gepresenteerd dan verwacht. Het definitieve rapport met het advies verschijnt later. De Commissie is begin dit jaar ingesteld door staatssecretaris van Financiën Frans Weekers.

Lees het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen

Beleidsadviseur Alex van Scherpenzeel geeft commentaar op het rapport bij Studio MAX Live