27 maart 2018

Belastingtelefoon krijgt onvoldoende

De Belastingtelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. De fiscale kennis kreeg bij de jaarwisseling een 4,8; een herhaalonderzoek in maart scoorde een 5,4. "Een teleurstellend resultaat, zeker als je meeneemt dat de resultaten al een aantal jaren onder de maat is," aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Je zou verwachten dat de Belastingdienst en de Staatssecretaris inmiddels maatregelen hebben getroffen om burgers de juiste informatie te verschaffen."

Recht op alleenstaande ouderen-korting

Met name zorgwekkend voor onze achterban is dat de vraag over het recht op alleenstaande ouderen-korting in de heffingskorting in bijna alle gevallen fout is beantwoord. De heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting die je moet betalen.

Het gaat hier om de situatie waarin één van beide partners duurzaam in een verpleeginstelling wordt opgenomen en de andere partner thuis blijft wonen. In deze situatie hebben beide partners recht op een alleenstaande AOW-uitkering of je die uitkering nu krijg of niet. Alleen al vanwege dat recht kunnen beide partners ook aanspraak maken op de alleenstaande ouderenkorting.

Groot verschil!

Den Haan: "Dat is € 438 per persoon, voor beiden dus € 876 minder belasting te betalen. Geen bedrag om te laten liggen natuurlijk! Ik hoop echt dat de Staatssecretaris orde op zaken stelt, zodat burgers kunnen vertrouwen op een juist antwoord bij de Belastingtelefoon." ANBO wijst de leden ieder jaar met onze belastingtips op deze mogelijkheid van belastingbesparing. Het was ook de ANBO-tip bij het belastingspreekuur van De Telegraaf. 

Bekijk de tips van belastingexpert Alex van Scherpenzeel van ANBO