7 oktober 2020

Belastingplan 2021 is weinig vernieuwend; gemiste kans kabinet

Vandaag start de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2021. Dat plan is op Prinsjesdag gepresenteerd en bevat alle maatregelen op belastinggebied voor komend jaar. ANBO vindt het plan te weinig vernieuwend en heeft dat per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Hiermee laat het kabinet kansen liggen om een start te maken met een grondige vernieuwing van het stelsel. En dat is hard nodig, vindt ANBO.

De Tweede Kamer bespreekt het Belastingplan 2021 vanaf vandaag en kan het plan nu nog laten aanpassen. ANBO heeft daarvoor in haar brief aan de Tweede Kamer de volgende voorstellen gedaan.

 • Verlaging van de inkomstenbelastingHet laagste tarief in de inkomstenbelasting wordt komend jaar 37,10%. ANBO vindt dat dit tarief (een stuk) lager moeten worden. Voor mensen met een inkomen tot modaal is dit echt een te hoog tarief. Zij zijn een onevenredig deel van het inkomen aan inkomstenbelasting kwijt.
   
 • Uitbetaling niet-gebruikte heffingskortingOns systeem is ingewikkeld. Je bent aan de ene kant over je inkomen belasting verschuldigd. Aan de andere kant heeft iedereen recht op een korting op diezelfde belasting, de zogenoemde heffingskorting. De hoogte van die korting hangt van af van de hoogte van het inkomen en de leeftijd van de betrokkene.

  Vooral bij mensen met een laag inkomen is de korting vaak hoger dan de belasting die zij zouden moeten betalen. Zij hoeven dan weliswaar geen belasting te betalen, maar het deel van de heffingskorting dat zij niet gebruiken, verdwijnt. Voor een gehuwde AOW-er met alleen een AOW als inkomen is dat dit jaar ruim 900 euro!

  ANBO stelt voor om dit verschil voortaan uit te betalen aan de betrokkene.
   
 • Belasting over spaargeld/vermogen
  Het huidige systeem van belastingheffing over spaargeld is niet eerlijk. In een arrest van de Hoge Raad in juni 2019 is al geoordeeld dat dit systeem niet klopt. Het gaat uit van ficties en niet van de feitelijke situatie. ANBO stelt nogmaals voor om de heffing uitsluitend te berekenen om het bedrag dat je aan rente/dividend hebt ontvangen te baseren.
   
 • Btw
  De btw-verhoging die in 2019 in is gegaan, heeft een forse klap betekend voor de koopkracht van mensen met een laag inkomen. Alleen al om die reden moet die maatregel worden teruggedraaid, vindt ANBO.
   
 • Toeslagen
  Ook op dit onderwerp zijn de voorstellen een teleurstelling. Er komen alleen maatregelen om de uitvoering te verbeteren; het systeem zelf blijft in stand. ANBO heeft voorstellen gedaan om het systeem te veranderen. Bijvoorbeeld om iedereen de voor een zorgtoeslag in aanmerking komt, deze te geven. Zonder aanvraag en zonder eerst een voorlopige toeslag uit te keren en die daarna definitief vast te stellen. 

Vervolg

ANBO volgt de behandeling van het Belastingplan 2021 die tot november zal duren. Wij blijven druk uitoefenen op de politiek om bovenstaande punten op te nemen in het plan en houden u daarvan op de hoogte.

ANBO - man achter laptop met telefoon - belastingplan