7 november 2016

Belastingplan 2017 stelt teleur

Komende weken bespreekt de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 waarin alle fiscale maatregelen die met Prinsjesdag werden gepresenteerd centraal staan. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Ondanks dat er wat wijzigingen hebben plaatsgevonden is ANBO van mening dat er geen sprake is van een structurele verbetering.” Lees hieronder enkele voorstellen die ANBO in een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ouderenkorting

Voor 2017 is de heffingskorting voor senioren met een inkomen tot 36.057,- euro verhoogd naar €1292,-. Het kabinet geeft aan dat de koopkracht van senioren hierdoor stijgt. ANBO bekijkt dit heel anders. Den Haan: “De geringe verhoging van het inkomen kan leiden tot een forse inkomensval, omdat iemand 1221,- euro aan ouderenkorting kan mislopen. Dit is al het geval als iemand slechts 1 euro teveel inkomen heeft.”

Verzilvering

Ook het probleem van de verzilvering is wederom niet aangepakt. Senioren met een laag inkomen, bijvoorbeeld zij die alleen AOW ontvangen, hebben geen voordeel bij een integrale verlaging van het tarief voor de inkomstenbelasting. Vanwege de geringe hoogte van het inkomen zijn zij geen inkomstenbelasting verschuldigd, omdat de hoogte van de heffingskortingen in hun situatie meer bedraagt dan het bedrag van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Als sprake is van aftrekbare kosten, kan deze groep daarom niet profiteren van een fiscaal voordeel, behoudens in het geval van zorgkosten. Daarvoor is via de regeling Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Tsz-regeling) een gedeeltelijke compensatie mogelijk. Wat ANBO betreft zou deze groep in evenredigheid ook hun fiscaal voordeel moeten kunnen benutten. 

Lees hier de volledige brief met daarin ook voorstellen om de vermogensrendementsheffing, aftrek scholingsuitgaven en overgangsregime schenkingsbelasting te verbeteren.