5 maart 2013

Belastinginvulhulp: let op controlethema's

De Belastingdienst heeft ieder jaar een aantal onderwerpen waarop zij de aangifte inkomstenbelasting extra controleert. De thema’s zijn inmiddels door Staatssecretaris Frans Weekers bekendgemaakt. De vrijwilligers van Belastingservice Ouderenbonden letten automatisch extra op. Voor ANBO-leden die zelf hun aangifte inkomenstenbelasting doen is het belangrijk goed op te letten.

Vooringevulde aangifte

De controlethema’s hangen nauw samen met de gegevens die de Belastingdienst al vooraf invult op de zogenaamde vooringevulde aangifte, de via. Daarnaast stapt de Belastingdienst door de komst van de vooraf ingevulde aangifte over van een extra controlethema naar meerdere extra service- en controlethema’s. Doel is om mensen vooraf te informeren over veelgemaakte fouten en deze te voorkomen.  Of om mensen erop te wijzen dat men juist recht heeft op een belastingvrijstelling.

Controlethema’s aangifte 2012

Dit jaar besteedt de fiscus extra aandacht aan het verhogen van de hypotheek, de aftrek van lijfrentepremies, aftrek van zorgkosten en gaat de Belastingdienst u ondersteunen bij het invullen van zogenoemde Duitse rente.
De fiscus verstuurt aan mensen uit deze groepen brieven met tekst en uitleg over de juiste wijze van invullen van deze onderwerpen. De aangifte wordt op deze punten extra gecontroleerd.

Versneld opleggen van de definitieve aanslag

Vorig jaar startte de Belastingdienst met een proef met het versneld opleggen van de definitieve aanslag. Hierbij krijgen mensen na controle niet langer eerst een voorlopige aanslag, maar direct een definitieve aanslag, zodat ze eerder weten waar ze aan toe zijn. De fiscus streeft ernaar om dit jaar enkele miljoenen aanslagen direct versneld op te leggen.

Leuker en gemakkelijker?

Doet u aangifte inkomstenbelasting via de vooringevulde aangifte, dan heeft de fiscus de volgende gegevens voor u ingevuld:

 • Loon, uitkeringen, pensioenen;
 • De meeste heffingskortingen;
 • Hypotheeksaldo en hypotheekschuld WOZ-waarde van uw eigen woning;
 • Overige onroerende zaken;
 • Ingehouden dividendbelasting;
 • Lijfrentepremies;
 • Studiekosten;
 • Banksaldi en spaartegoeden;
 • Waarde effectenportefeuilles;
 • Leningen en andere schulden;
 • Belgische en Duitse pensioenen;
 • Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • Buitenlandse rekeningen;
 • Inkomsten van zorgverleners betaald uit persoonsgebonden budget (andere inkomsten, resultaat overige werkzaamheden).

De vooringevulde aangifte is handig omdat u niet zelf de verschillende bedragen bij de juiste vraag moet invullen. Dat doet de fiscus voor u. Maar, controleer wel alle bedragen op juistheid en dergelijke. Want u blijft zelf verantwoordelijk voor uw aangifte inkomstenbelasting, ook als de fiscus fouten maakt bij het invullen!