3 juni 2016

Belastingherziening: minder geld rondpompen

Het ministerie van Financiën wil het uitkeren van toeslagen versimpelen. In de huidige situatie wordt er nog veel geld onnodig rondgepompt. Onze visie om dat te verbeteren is nu overgenomen door ambtenaren van het ministerie. 

ANBO pleit al jaren voor systeem waarin de Belastingdienst niet langer werkt met voorschotten en naheffingen, maar de toeslagen berekent op basis van het zogenoemde T-2-inkomen. Dat is het inkomen dat verdiend werd twee jaar vóór het toetsingsjaar.
Het ministerie van Financiën onderzoekt de mogelijkheden om het huidige Belastingstelsel te vernieuwen en moderniseren. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) wil dat op Prinsjesdag presenteren. 

Lees de brief met voorstellen die ANBO aan het ministerie stuurde met betrekking tot het wijzigen van het Belastingstelsel

Kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag

“Uitgegaan wordt van een reductie in de kosten van het uitbetalen van 7,7 procent en een reductie van de invorderingskosten met percentages die gepresenteerd zijn in de veertiende halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst. De reductie in uitvoeringskosten bespaart 8 miljoen [per jaar]. Er moet wel rekening gehouden worden met een vangnetregeling”, zo is te lezen in de concept Ombuigingslijst versie mei 2016, een ambtelijk stuk bedoeld om fiscale maatregelen aan te kondigen aan de Tweede Kamer. Het betreft de kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag. 

Besparingsidee ook in ANBO Verkiezingsprogramma

Los van de aanbevelingen voor een nieuw Belastingstelsel heeft ANBO besparingen op uitvoeringskosten ook in het eigen verkiezingsprogramma opgenomen:
"Er kan fors op de uitvoering van zowel de zorg- als de huurtoeslag worden bespaard. Nu wordt de toeslag bij wijze van voorschot én op aanvraag toegekend. Als de definitieve inkomensgegevens van de aanvrager (en eventueel van diens toeslagpartner) bekend zijn bij de Belastingdienst, wordt de toeslag definitief berekend onder verrekening van de voorschotten. 

Per jaar vinden dus minimaal twee behandelrondes plaats, plus de noodzakelijke werkzaamheden om na te betalen en terug te vorderen. ANBO stelt voor om de toeslagen voortaan ambtshalve toe te kennen op basis van de door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomens. Voor de praktijk betekent dit dat het toeslaginkomen van het jaar T-2 bepalend is; de toeslag voor het jaar 2016 wordt dan dus gebaseerd op het verzamelinkomen 2014. Alleen ingeval van afwijkend inkomen ten opzichte van het toetsingsjaar kan het jaar T als toetsingsjaar dienen."

Lees het hele verkiezingsdocument van ANBO