31 december 2014

Belangrijkste veranderingen 2015

2015 is een jaar met veel veranderingen; op financieel vlak maar ook op het gebied van gezondheid, werk en wonen. ANBO zet de belangrijkste veranderingen op een rij. Hieronder een aantal voorbeelden. Lees de bijlage voor een uitgebreid overzicht.

Financiële veranderingen

Komend jaar kan er voor u iets wijzigen in uw inkomenssituatie, uw pensioen of in de belastingen en toeslagen. Wellicht vraagt u zich daarnaast af wat de stand van zaken is op het gebied van schenken en erven. Vele senioren hebben te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd en het aanpassen van enkele toeslagen die specifiek voor ouderen bestaan. Zo wordt de Koopkrachttegemoetkoming Ouderen Belastingplichtigen (KOB) bijvoorbeeld omgevormd tot de 'inkomensondersteuning AOW'. De kostendelersnorm gaat vanaf begin dit jaar gelden voor mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een WWB, AIO, IOAW en IOAZ. Lees meer over deze en andere financiële veranderingen in 2015.

Wijzigingen in de zorg

Vanaf januari gaat de langdurige zorg op de schop en valt de AWBZ uiteen in drie andere wetten. Mensen die 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij die thuis kunnen blijven maar medische hulp nodig hebben krijgen die uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en mensen die huishoudelijke hulp of andere vormen van lichte, niet-medische zorg nodig hebben krijgen dit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente. Bekijk een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Werken en ontslag

De ontslagvergoeding wordt gewijzigd in een transitievergoeding. Tijdelijke contracten mogen vanaf 1 juli 2015 nog slechts tot maximaal twee jaar worden verlengd, daarna is er sprake van een vast contract. Een bekende truc van werkgevers; het 3 maanden ontslaan en dan weer op tijdelijke contracten aannemen van werknemers om te voorkomen dat ze een vast contract krijgen, wordt moeilijker gemaakt. Nu moeten er zes maanden tussen de contracten zitten. Werp voor de belangrijkste wijzigingen een blik op het overzicht.

Wonen 

Voor zowel mensen met een koopwoning als huurders veranderen een aantal zaken in 2015. Eigenaars krijgen bijvoorbeeld te maken met aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek en het eigen woning forfait. Huurders met huurverhogingen en de vaststelling van de inkomensgrens voor sociale huur. Lees er meer over in de bijlage.

Naar overzicht
Inkomen