19 mei 2015

Bekostiging wijkverpleging op de schop

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer vandaag laten weten dat per 1 januari 2017 de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging geheel is ingevoerd. ANBO-directeur Liane den Haan legt uit: “Dat betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2017 volledig verantwoordelijk zijn voor het betalen van wijkverpleging. Nu legt de overheid nog toe op de financiering daarvan.”

ANBO vreest voor premieverhoging

“Wij zijn er bang voor dat de zorgpremie omhoog zal gaan wanneer de zorgverzekeraars de wijkverpleging zelf moeten bekostigen,” vervolgt Den Haan. “Al meer dan een jaar heeft ANBO die vrees geuit en helaas zijn de zorgen nog niet weggenomen. Hoewel in de plannen ook mogelijkheden tot kostenbesparing zijn opgenomen, zoals het verminderen van bureaucratische rompslomp, vraag ik me af of dit voldoende is om de wegvallende bijdrage van het Rijk te compenseren. Voor velen is de zorgpremie nu al moeilijk te behappen. Niet voor niets heeft ANBO structureel overleg met verzekeraars en bieden zorgverzekeraars ANBO-leden ook forse kortingen via ons zorgcollectief."

Uitstel volledige invoering

In de kabinetsplannen moet de wijkverpleegkundige er samen met de huisarts voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De nieuwe bekostigingsplannen worden in 2016 al voor een deel ingevoerd. Bijvoorbeeld door een vaste prijs per cliënt in plaats van kosten per uur te rekenen, en door een prestatiebeloning die zorginnovatie stimuleert. “Een plan om de wijzigingen geheel in 2016 in te voeren stuitte op veel kritiek van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Die vonden dat er meer tijd nodig was om de maatregelen zorgvuldig in te voeren en bovendien zijn er dit jaar ook al grote veranderingen geweest in de zorg. Daarom kiest Van Rijn ervoor de invoering in 2017 te hebben afgerond. ANBO is blij met dit uitstel, maar hoopt dat hulpbehoevende senioren dadelijk niet met nog hogere zorgverzekeringskosten worden opgezadeld.”

Gezondheid