3 januari 2020

Bekendheid vluchtroutes in flats moet beter

Ongeveer driekwart van de bewoners van een flat of appartementencomplex is niet bekend met het vluchtplan en de vluchtroute. Dat is natuurlijk enorm gevaarlijk, want dan weten mensen niet hoe ze bij brand snel in veiligheid moeten komen. ANBO wil dat dit verbetert en dat vluchtplannen ook worden geoefend, zodat mensen weten wat ze bij brand moeten doen.

Er vindt in Nederland regelmatig een woningbrand plaats, soms met vreselijke gevolgen. Zoals bij de brand in een Arnhemse lift tijdens de jaarwisseling, waarbij een vader en zijn zoontje om het leven kwamen. Vorig jaar maakte ANBO de resultaten bekend van een onderzoek naar bekendheid van mensen met een vluchtplan. En vandaag uiten we in De Telegraaf opnieuw onze zorgen over de onbekendheid bij veel mensen van de vluchtplannen bij noodsituaties.

Vluchtplan vaak onbekend

ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan stelt in de krant dat driekwart van de bewoners in een flat of appartementencomplex het vluchtplan niet kent. “Een jaar geleden hebben wij onderzoek gedaan naar brandveiligheid en toen bleek dat tot onze schrik. En als er een vluchtplan is, wordt die in bijna 75 procent van de gevallen niet geoefend.”

„Wij zien dat ouderen steeds vaker tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen en vinden het van groot belang dat bewoners weten hoe ze bij brand zo snel mogelijk hun huis kunnen verlaten”, vervolgt Den Haan. „Wij willen dat eigenaren en huurdersverenigingen van wooncomplexen standaard een brandveiligheidsplan opstellen én bespreken met bewoners. Bovendien moet er op basis daarvan geoefend worden met vluchten.”

Vluchtroute regelmatig oefenen

Den Haan: „Dit pleidooi hebben we vorig jaar ook al gehouden, maar het is nog onvoldoende opgepakt. Daarom brengen we dat vandaag opnieuw onder de aandacht. Het tragische ongeval in Arnhem laat zien hoe belangrijk het is dat iedereen (in een flat, maar ook een andere woning) zich bewust moet zijn dat zijzelf, maar ook hun buren, snel in veiligheid moeten worden gebracht bij brand. Mijn oproep is dan ook: kijk goed wat de vluchtroute bij u thuis is. En oefen het samen met huisgenoten en uw buren!”

Lees hier meer over het eerdere onderzoek van ANBO over vluchtplannen

Vluchtroute