23 april 2012

Begrip 'samenwonen' onduidelijk voor SVB

Alleenstaande AOW-ers die een nieuwe liefde ontmoeten, moeten rekening houden met verschillende interpretaties van het begrip samenwonen. Dat meldt Plus Magazine na een steekproef. De regionale kantoren van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die o.a. de AOW uitkeert en de rechtmatigheid controleert, hanteren verschillende uitgangspunten bij de vraag of er sprake is van een gezamenlijke huishouding. ANBO hekelt opnieuw de wazigheid van het begrip samenwonen, en eist goede, objectieve criteria, zodat er eenvoudig getoetst kan worden of iemand samenwoont of niet. Zo zou de SVB de Gemeentelijke Basisadministratie als uitgangspunt moeten nemen voor controle.

'Gezamenlijke huishouding'

Gepensioneerden die een relatie met elkaar aangaan, beschouwen zichzelf pas als een stel wanneer de een bij bij de ander intrekt. De SVB spreekt echter van een stel wanneer er sprake is van een 'gezamenlijke huishouding.'
"Niemand, ook de medewerkers van de SVB niet, kan vertellen wanneer er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Terwijl de SVB wèl onaangekondigd huisbezoeken kan afleggen. Het gaat niet alleen om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen. De regels moeten zó in elkaar zitten dat het voor zowel burger als wetgever duidelijk is wie zich aan de regels houdt en wie niet."

Grote schade

Onnodige verdenking van uitkeringsfraude is zinloos, traumatisch voor de zogenaamde verdachte en kost onnodig veel geld, volgens ANBO. De boetes zijn torenhoog, en richten onnoemelijk veel emotionele en financiële schade aan.

De Tweede Kamer stemde in februari 2012 in met de regeling die huisbezoek bij AOW-ers mogelijk maakt. Ook als er geen vermoeden van fraude bestaat, kan de SVB controles uitvoeren. Weigert iemand het huisbezoek, dan kan er gekort worden op de uitkering.

Naar overzicht
Inkomen