1 maart 2019

Autorijden belangrijk: 80 procent heeft rijbewijs

Nederlanders zijn dol op autorijden. Dat concludeert De Telegraaf vandaag uit het aantal rijbewijzen dat door het Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR) verstrekt is. Van de 14,2 miljoen Nederlanders die 17 jaar of ouder zijn, hebben maar liefst 11,2 miljoen van hen een rijbewijs; 80 procent. Volgens het CBR is dat 1 procent meer dan een jaar eerder. Volgens het CBS hebben 1,5 miljoen 70-plussers een rijbewijs, waarbij mannen vaker een rijbewijs dan vrouwen in deze leeftijdscategorie. 

Vanaf 75 jaar vijfjaarlijkse rijbewijskeuring

Ruwweg 20 procent van de 75-plussers met BE-rijbewijs melden zich jaarlijks bij het CBR; elke vijf jaar wordt hun rijvaardigheid gekeurd. Dat zijn er dus ongeveer 144.000 per jaar. Een keuring bestaat uit een gezondheidsverklaring en een check door een daartoe bevoegde keuringsarts. Als het rijbewijs niet op tijd verlengd wordt, verloopt het rijbewijs en mag men geen auto meer rijden. Dat is natuurlijk heel zuur als dit veroorzaakt wordt door de organisatie die goedkeuring aan de verlenging moet geven. In elk geval is het belangrijk om lang van te voren al de aanvraag in te dienen. De procedure gaat over vele stappen en alle stappen kosten tijd.

Veel gedoe bij het CBR

Vorig week organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de lengte van de procedures en de tijd die een herkeuring nu in beslag neemt. Naast een (veel te) lange procedure hebben melders last van onduidelijkheid wanneer ze uitsluitsel kunnen verwachten. Ook krijgt men vaak geen bevestiging dat formulieren zijn ontvangen, werkt de digitale knop niet of de instructies worden als onduidelijk ervaren. En men staat lang in de wachtrij als er telefonisch contact wordt gezocht. Kortom: een standaardvoorbeeld van een vastlopend administratief systeem. "Wij raadden leden aan een half jaar vóór het verlopen van het rijbewijs te starten met de aanvraag voor herkeuring, maar inmiddels is zelfs dat krap. Het is onbegrijpelijk dat dit probleem niet opgelost wordt. Zelfs de Tweede Kamer moet blijkbaar de nodige druk uitoefenen", zo zei ANBO-bestuurder Liane den Haan.

ANBO is lid van de Gebruikersraad van het CBR en heeft de ervaren problemen diverse malen aangekaart. Op dit moment is de klantvriendelijkheid en klantgerichtheid van de verlengingsaanvraag nog ver te zoeken. We raden mensen aan om een half jaar of nog eerder de aanvraag te starten om problemen te voorkomen. ANBO heeft aan de Tweede Kamer een zwartboek aangeleverd, met daarin een bloemlezing van ervaringen van onze leden.

Lees de brief

Bloemlezing ervaringen van leden

Vastlopend administratief systeem 

Autorijden