03 september 2014

Asscher erkent druk op inkomen senioren

Minister Lodewijk Asscher erkent dat senioren sinds 2010 meer dan andere bevolkingsgroepen inkomensverlies hebben geleden. En 2015 zal een ‘heel zwaar jaar worden’ omdat dan de effecten van de overheidsbezuinigingen pas echt voelbaar worden.

Update

Bronnen hebben aan RTL Nieuws onthuld dat ouderen de komende jaren meer belasting en meer zorgpremie gaan betalen. Een aantal belastingvoordelen voor ouderen wordt verlaagd of geschrapt. ANBO is onaangenaam verrast door deze berichten, temeer omdat dergelijke ingrepen zijn niet ter sprake gekomen vandaag en Asscher  juist erkend heeft dat gepensioneerden, meer dan andere bevolkingsgroepen, sinds 2010 inkomensverlies hebben geleden. 

Stilzwijgen

Asscher zei dat in een gesprek dat ANBO vanmiddag met hem had op zijn departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook staatssecretaris Jetta Klijnsma was bij dat gesprek aanwezig. Hoe de maatregelen van het kabinet precies zullen uitpakken voor senioren wilde Asscher niet zeggen. Tot Prinsjesdag bewaart Den Haag stilzwijgen over de nieuwe begroting.  “Maar het ziet er niet naar uit dat er veel plussen komen”, waarschuwde hij, terwijl hij ook niet wilde toezeggen dat de koopkracht voor senioren tenminste gelijk zal blijven. De minister wekte ook niet de indruk eventuele negatieve inkomenseffecten te willen compenseren.

Inkomensonderzoek

ANBO onderstreepte dat senioren geen voorkeursbehandeling willen, maar dat het redelijk is als de inkomenseffecten voor alle groepen – dus werkenden en gepensioneerden-  min of meer gelijk zouden zijn. ANBO wees erop dat de inkomensverschillen tussen groepen senioren ook  zeer verschillend kunnen uitpakken. Beleidsadviseur Maarten Hendriks kondigde alvast aan dat ANBO dit jaar met een inkomensonderzoek zal komen om die verschillen aan te tonen. Asscher zegde toe een periodiek overleg aan te zullen gaan. Dit zal waarschijnlijk ook kort na Prinsjesdag plaatsvinden, temeer omdat volgens ANBO 'we dit keer toch onvoldoende gehoor’ vonden bij Asscher en Klijnsma. 

50+werkzoekenden

Beleidsadviseur Willem Reijn kaartte het probleem aan dat werkzoekenden van 50 jaar en ouder steeds verder in de problemen komen. Het aantal werklozen boven de 55 is het afgelopen jaar opgelopen tot 188.000, terwijl het perspectief op werk slecht is. Slechts 12.000 mensen uit deze groep vond weer een baan. Asscher heeft weliswaar geld uitgetrokken voor speciaal op 50-plussers gericht arbeidsmarktbeleid, ‘maar over de resultaten ben ik nog niet tevreden’. Na het aflopen van de ww-periode raken de werkzoekenden in de bijstand. Uit CBS-onderzoek blijkt dat de armoede in deze categorie toeneemt, tot het moment dat zij aow en pensioen krijgen. ANBO wil onderzoeken op welke wijze deze pijn kan worden verzacht. De minister zegde toe over oplossingen in gesprek te willen 

Asscher coördinator

Als gevolg van een eerdere toezegging dat Asscher als ‘informeel coördinator’ voor zaken rond senioren zou optreden, onderstreepte ANBO nog eens dat de stapeling van maatregelen van verschillende ministeries onevenredig zwaar uitpakt voor senioren, zeker voor mensen die ook nog eens met hoge zorgkosten worden geconfronteerd als gevolg van bezuinigingen. Asscher zal in de toekomst voor sociaal economische zaken en senioren de coördinatie op zich nemen.

 

Naar overzicht
Inkomen