21 april 2020

Arts niet strafbaar voor euthanasie bij vrouw met dementie

De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan in een zeer gevoelige zaak rond de euthanasie bij een vrouw met vergevorderde dementie. De Hoge Raad heeft bevestigd dat de arts niet strafbaar was. Ook wordt de waarschuwing vernietigd die de arts van het medisch tuchtcollege had gekregen.

Het hoogste rechtscollege heeft hiermee vastgelegd dat een arts gehoor mag geven aan een schriftelijk verzoek tot euthanasie van iemand die niet meer wilsbekwaam is door vergevorderde dementie. De zaak van de 74-jarige vrouw die in een verpleeghuis woonde, kreeg eerder al veel aandacht. Er was namelijk wel een euthanasieverklaring, maar na opname in het verpleeghuis, gaf de vrouw zelf wisselende signalen af. De Hoge Raad oordeelde dat er omstandigheden waren waaruit duidelijk bleek dat de vrouw wel degelijk consequent was geweest in haar doodswens. Hierom was de euthanasie binnen de wet.

Levenstestament van groot belang

ANBO is blij met deze uitspraak. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Een euthanasievraag is in de praktijk ingewikkeld. Zeker daar waar het iemand met dementie betreft en er vragen rond wilsbekwaamheid in het geding zijn. Het is dan ook belangrijk dat iemand met dementie in de beginfase van de ziekte, als hij of zij nog wilsbekwaam is, goed formuleert wat zijn wensen zijn en die stevig vastlegt in een levenstestament. En dat notarieel laat bekrachtigen. De wensen moeten ook goed met de familie, de huisarts en een eventueel behandelend arts besproken worden. In het geval van dementie het belangrijk is dat het niet blijft bij één gesprek, maar dat er continue gesprekken gehouden worden met de betrokken arts(en)”.

Nederland vergrijst en met deze vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. Dementie is een ontluisterende en uitzichtloze ziekte waarvoor op dit moment geen genezing mogelijk is. De symptomen verergeren en men weet dat als de diagnose eenmaal gesteld is, het einde in zicht is.

Wilsverklaring honoreren

Om de regie op dit aftakelingsproces te kunnen houden, stellen sommige mensen in de beginfase van de ziekte een wilsverklaring op met betrekking tot euthanasie. Maar als dat is gedaan, dan moet iemand – vinden wij – er op kunnen vertrouwen dat zijn  euthanasiewens – mits die dus stevig is vastgelegd en omschreven en is doorgesproken met familie en betrokken arts(en) - gehonoreerd wordt. En ook de arts moet er op kunnen vertrouwen dat hij of zij beschermd is door de wet.

tuin - overlijden