19 januari 2016

Armoede dreigt voor 55 tot 65-jarige werkzoekenden

Volgens het CBS heeft de groep werkzoekenden tussen de 55 en de AOW-leeftijd de grootste kans om tot armoe te vervallen. Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO: “Die groep loopt naar verhouding het grootste risico op een langdurig laag inkomen. Binnen deze leeftijdsgroep lopen vrouwen daarnaast een nog groter risico dan mannen op zowel een laag als een langdurig laag inkomen. Hoewel ANBO deze trend al langer aan ziet komen, schrik je toch van deze cijfers.”

Werkloosheid maakt kwetsbaar

“Het gaat hier om groepen die of werkloos of arbeidsongeschikt zijn geworden,” legt Den Haan uit. Arbeidsongeschiktheid betekent vaak een lage uitkering. Voor senioren die werkloos raken is er ook een flink probleem: “Als je werkloos raakt, krijg je in het begin nog een werkloosheidsuitkering op basis van je oude loon. Maar na afloop van de WW komen werklozen in de bijstand of in de IOW.” Een groep senioren heeft niet eens recht op een uitkering. Er is nog een bijkomend inkomensrisico: “De meeste werkzoekenden en arbeidsongeschikten bouwen geen pensioenrechten meer op. Dit gat in de pensioenopbouw kan in de toekomst dan ook tot armoede leiden.”

Gericht beleid tegen armoede

“Deze cijfers maken weer klip en klaar dat er gericht overheidsbeleid moet komen tegen armoede,” legt Den Haan uit. “Niet langer wachten dus met maatregelen voor de groep tussen 55 en 65 jaar, een groep kwetsbare AOW-ers en bijvoorbeeld alleenstaanden met kinderen. Daarnaast moet er stevig worden ingezet op voorkoming van langdurige werkloosheid onder senioren. Er moet drastisch worden ingegrepen: feitelijk zou er voor iedereen die langdurig werkloos dreigt te raken werk met een minimuminkomen moeten komen.” Het kabinet zou meer actie moeten tonen. “ANBO wacht op nadere voorstellen van minister Asscher om dit probleem de baas te worden.”

Naar overzicht
Inkomen