17 januari 2018

Armoede 55- tot 65-jarigen groeit

De armoede onder mensen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar groeit. Ondanks de aantrekkende economie blijkt de armoede sinds 2014 te zijn toegenomen, waar die bij alle andere groepen juist is gedaald.

Dat blijkt uit het rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting 2018’, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. Zo’n negen tot elf procent van de 60-plussers leeft volgens het CBS in armoede, tegen een gemiddelde van 8,2 procent.

Werkloosheid

Belangrijkste oorzaken zijn arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij langdurige werkloosheid raken mensen in de bijstand, waar ze door gebrek aan perspectief op de arbeidsmarkt niet uit kunnen komen. Zodra mensen AOW en vaak een aanvullend pensioen ontvangen, komen ze weer boven de armoedegrens. Omdat een deel het pensioen naar voren haalt, neemt de armoede vanaf het 64e jaar weer af.  “Het blijkt dat deze groep zich het minst heeft kunnen herstellen van de gevolgen van de economische crisis”, constateert het CBS.

“Het geeft aan hoe zeer deze mensen in de knel zitten’, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. “Enerzijds is er weinig perspectief op werk, terwijl de AOW-leeftijd steeds verder opschuift. Ook daarom is het goed als de AOW-leeftijd minder snel stijgt.”

Ook maatregelen nodig

Hoewel ANBO vindt mensen zo goed mogelijk naar gewone banen moeten worden geholpen, moet ook worden geconstateerd dat dat bij velen niet lukt. “Juist voor deze groep zouden daarnaast specifieke maatregelen moeten worden genomen, want nu raken zij sociaal geïsoleerd. Je zou kunnen denken aan extra dienstverlenende banen, zoals feitelijk de oude Melkert-banen waren bedoeld. Ook het UWV pleit hiervoor. Mensen kunnen dan in elk geval een inkomen verdienen, terwijl zij sociale contacten onderhouden en maatschappelijk gewaardeerd worden. Zo schrijft je ze niet af en plaats je ze niet buiten de maatschappij.”

Op langere termijn vindt Den Haan vooral van belang dat nog harder wordt gewerkt aan duurzame inzetbaarheid. “Iedereen moet de AOW-leeftijd werkend kunnen halen. Dat is een zaak van lange adem, maar daar is deze groep nu niet mee geholpen.”

Gepensioneerden

De armoede onder gepensioneerden is buitengewoon laag. “Dat hebben wij te danken aan onze uitstekende pensioenstelsel. Het geeft maar weer aan hoe belangrijk het is dat iedereen daar aan meedoet. De verplichtstelling moeten we daarom overeind houden, om armoede in de toekomst te voorkomen”, aldus Den Haan.

 

Naar overzicht
Inkomen